ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna)

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiřina Salaquardová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stylistika (vybrané kapitoly: feautur, story, reportáž) Interaktivní kurz se věnuje formám publicistických žánrů v tištěných médiích. V souboru testů a stylistických cvičení student ověřuje schopnost aplikovat své, dříve získané, teoretické znalosti v praxi. Učí se pozorné textologické úpravě – v souboru autentických žurnalistických textů. Zpracovává také drobnější, dílčí stylistická cvičení. Důležitým prvkem výukové metodiky je práce v týmu.
Osnova
 • Osnova kurzu 1. Story – charakteristika žánru. Hledání příběhu (etika). 2. Volba tématu (typ média). Lexikum, stylistické postupy, forma. (Cvičení) 3. Kompozice. Perex, závěr. Kategorie času v žánrech story, featur, reportáž. Prostředky dynamizace textu. Možnosti při užití přímé řeči. 4. Analýza textu I. – žánr story (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 5. Analýza textu II. – žánr story (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 6. Featur – charakteristika žánru. Hledání tématu (etika). Volba tématu (typ média). Lexikum, stylistické postupy, forma. Cvičení. 7. Analýza textu I. – žánr featur (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 8. Analýza textu II. – žánr featur (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 9. Reportáž – charakteristika žánru. Typy reportáže. Hledání tématu. Rešerše. 10. Analýza textu I. – reportáž (týmová práce). Sumarizace prohřešků. 11. Analýza textu II. – reportáž (týmová práce). Sumarizace prohřešků.
Literatura
 • Neruda, J: Obrázky z domova a z ciziny. Československý spisovatel, 1983.
 • . Štorkán, Karel: Publicistické žánry. Novinář. Praha, 1980.
 • Mencher, Melvin: Basic Media Writing. Columbia University, 1996.
 • Dolanská, Nora: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1994.
 • Čermák, F., aj. 1983-1994. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4 sv. Praha : Academia
 • Bečka, J.V: Česká stylistika. Praha, Academia 1992.
 • Bech-Karlsen, Jo: Být přitom. Reportáž jako metoda a žánr. 1991.Oslo.
 • Štorkán K..:O reportáži prakticky i teoreticky. Novinář. Praha 1985.
 • Literatura: Tušer, Andrej: Ako sa robia noviny. Bratislava: SOFA, 1999.
 • Bečka, J.:Česká stylistika. Akademia. Praha 1992.
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadována domácí práce a příprava. Je požadována aktivní účast v kurzu (nejméně 80procentní). Součástí každého setkání jsou stylistické analýzy textů (+ dílčí testy); s výsledkem se studenti seznamují buď v setkání následujícím, nebo je v určeném termínu naleznou v Odevzdávárně ISu. Závěrečná zkouška: písemný text, textologická úprava.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět si mohou zapsat jen studenti, kteří absolvovali kurz Stylistika I.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.