SAN105 Etnografie a terénní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
2/2. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Obrovská (přednášející)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:30 P21, Čt 11:30–13:00 U35, Čt 13:30–15:00 U35
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SAN105/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Nekorjak, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová
SAN105/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Nekorjak, Z. Sekeráková Búriková, A. Souralová
Předpoklady
SAN101 Soc. antropologie-přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs zprostředkovává základní informace o terénním etnografickém výzkumu a o etnografickém žánru. Literatura, která doprovází jednotlivá témata, zahrnuje jak již klasické etnografie, tak současné práce, které ztělesňují rostoucí teoretickou a metodologickou diverzitu v současné sociální antropologii. Cílem je, aby se frekventanti zorientovali v základní odborné terminologii etnografického zkoumání, klíčových autorech a přístupech a aby se naučili myslet v logice etnografie.
Osnova
 • I. Etnografie jako překlad obrazu do textu
 • II. Relevance etnografie a metody. Zúčastněné pozorování vs. pozorující účast. Pluralita etnografií (pozitivizmus, fenomenologie, praxeologie)
 • III. Osoba a metoda, výzkumnická reflexivita. Etnografie jako žánr, texty, které píšeme, jejich charakter
 • IV. Problém a metoda
 • V. Vstup do terénu: samota výzkumníka
 • VI. Záznam a výpověď. Terénní poznámky, prezentace dat a ochrana informátorů
 • VII. Zobecnění poznatků. Kolik je nutno provést rozhovorů?
 • VIII. Stát se Jiným. Problém překladu
 • IX. Etnografie v laboratoři
 • X. Krize etnografické reprezentace: performační texty, nový žurnalismus, Stand Point Epistemologies
 • XI. Výzkumník a „jeho“ lidé: hierarchie a asymetrie moci. Mezi přátelstvím a nestranností. Etika výzkumu
Literatura
 • Fieldwork dilemmas : anthropologists in postsocialist states. Edited by Hermine G. De Soto - Nora Dudwick. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2000, xi, 250. ISBN 0299163741. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007, xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • GEERTZ, Clifford. Works and lives : the anthropology as author. Stanford: Stanford University Press, 1988, vi, 157. ISBN 0804717478. info
 • RABINOW, Paul. Reflections on fieldwork in Morocco. Edited by Pierre Bourdieu - Robert Neelly Bellah. Berkeley: University of California Press, 1977, xiii, 170. ISBN 0520035291. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse
Metody hodnocení
3 psané eseje, ústní zkouška, kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2015, jaro 2017.