ZUR388 Specifika online komunikace

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Věra Žůrková (cvičící)
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 11:30–13:00 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni posoudit, jaká jsou specifika online komunikace oproti komunikaci offline. Budou rozumět termínům synchronní a asynchronní komunikace, absence neverbálních nápovědí, znát teorie zabývající se experimentováním s online identitou a lhaním na internetu. Budou také schopni popsat, jak kontext, vnímání a osobnostní charakteristiky ovlivňují chování uživatelů internetu.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina, organizace kurzu 2. Komunikační teorie 3. Specifika různých internetových prostředí 4. Anonymita, disinhibice, sebeotevření 5. Experimentování s online identitou 6. Důvěra v prostředí internetu, online lhaní 7. Komunikace v rámci online komunit 8. Online rizika (sdílení informací a soukromí) 9. Phising 10. Dodržování bezpečnostních pravidel uživateli 11. Komerční online komunikace 12. Závěrečná hodina – shrnutí kurzu, diskuze
Literatura
  • UHLS, Yalda T., Lupita ESPINOZA, Patricia GREENFIELD, Kaveri SUBRAHMANYAM a David ŠMAHEL. Internet Use and Electronic Technology. In Encyclopedia of Adolescence. New York: Academic Press, 2011. s. 160-168, 9 s. 1 edition. ISBN 0-12-373915-2. URL info
  • SUBRAHMANYAM, Kaveri a David ŠMAHEL. Digital Youth: The Role of Media in Development. New York: Springer, 2010. 248 s. Advancing Responsible Adolescent Development. ISBN 1-4419-6277-8. URL info
  • ŠMAHEL, David. Komunikace adolescentů v prostředí internetu. Československá psychologie, Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 144-156. ISSN 0009-062X. info
Výukové metody
Teoretická příprava a skupinové projekty.
Metody hodnocení
Účast na seminářích, průběžná příprava, seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.