SAN105 Etnografie a terénní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
2/2/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Eva Kotašková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 9:45–11:15 U33
Předpoklady
SAN101 Soc. antropologie-přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs zprostředkovává základní informace o terénním etnografickém výzkumu a o etnografickém žánru. Literatura, která doprovází jednotlivá témata, zahrnuje jak již klasické etnografie, tak současné práce, které ztělesňují rostoucí teoretickou a metodologickou diverzitu v současné sociální antropologii. Cílem je, aby se frekventanti zorientovali v základní odborné terminologii etnografického zkoumání, klíčových autorech a přístupech a aby se naučili myslet v logice etnografie.
Osnova
 • I. Etnografie jako překlad obrazu do textu
 • II. Relevance etnografie a metody. Zúčastněné pozorování vs. pozorující účast. Pluralita etnografií (pozitivizmus, fenomenologie, praxeologie)
 • III. Osoba a metoda, výzkumnická reflexivita. Etnografie jako žánr, texty, které píšeme, jejich charakter
 • IV. Problém a metoda
 • V. Vstup do terénu: samota výzkumníka
 • VI. Záznam a výpověď. Terénní poznámky, prezentace dat a ochrana informátorů
 • VII. Zobecnění poznatků. Kolik je nutno provést rozhovorů?
 • VIII. Stát se Jiným. Problém překladu
 • IX. Etnografie v laboratoři
 • X. Krize etnografické reprezentace: performační texty, nový žurnalismus, Stand Point Epistemologies
 • XI. Výzkumník a „jeho“ lidé: hierarchie a asymetrie moci. Mezi přátelstvím a nestranností. Etika výzkumu
Literatura
 • Fieldwork dilemmas : anthropologists in postsocialist states. Edited by Hermine G. De Soto - Nora Dudwick. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2000, xi, 250. ISBN 0299163741. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007, xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • GEERTZ, Clifford. Works and lives : the anthropology as author. Stanford: Stanford University Press, 1988, vi, 157. ISBN 0804717478. info
 • RABINOW, Paul. Reflections on fieldwork in Morocco. Edited by Pierre Bourdieu - Robert Neelly Bellah. Berkeley: University of California Press, 1977, xiii, 170. ISBN 0520035291. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse
Metody hodnocení
3 psané eseje, ústní zkouška, kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2017/SAN105