SPRb1156 Fieldwork and supervision in social work

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (seminar tutor)
Bc. Dana Peňázová (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
each even Monday 10:00–13:40 P52
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Information about praxis and strengthening students resilience.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to:
have an understanding of system of praxis;
strengthen their resilience;
Syllabus
  • Information about organisation
  • work with power of social workers
  • motivation to social work
Literature
  • KOTTLER, Jeffrey A. Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Translated by Petr Jochmann. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 183 s. ISBN 9788026203728. info
  • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012. 119 stran. ISBN 9788026202219. info
  • MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky. Translated by Kateřina Lepičová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 151 s. ISBN 9788026201809. info
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
  • NAVRÁTIL, Pavel and Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci (Practical education in social work). 1st ed. Brno: TRIBUN, 2007. 187 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
Teaching methods
lectures, workshops
Assessment methods
final project of praxis
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/SPRb1156