POLb1005 Contemporary Czech Politics

Faculty of Social Studies
Spring 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tadeáš Celý (seminar tutor)
Mgr. Jan Hruška (seminar tutor)
Mgr. Petr Konečný (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Timetable of Seminar Groups:
POLb1005/01: Wed 1. 3. 14:00–15:40 M117, Wed 8. 3. 14:00–15:40 M117, Wed 29. 3. 14:00–15:40 M117, Wed 26. 4. 14:00–15:40 M117
POLb1005/02: Thu 2. 3. 8:00–9:40 U43, Thu 9. 3. 8:00–9:40 U43, Thu 30. 3. 8:00–9:40 U43, Thu 27. 4. 8:00–9:40 U43
POLb1005/03: Thu 2. 3. 12:00–13:40 U23, Thu 9. 3. 12:00–13:40 U23, Thu 30. 3. 12:00–13:40 U23, Thu 27. 4. 12:00–13:40 U23
Prerequisites (in Czech)
! POL144 Czech Political System && ! NOW ( POL144 Czech Political System )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the course is to provide basic information on characteristic features of political system of the Czech Republic since 1992, of the concrete constitutional bodies and political actors.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: - identify key actors of the Czech political system and their relations;
- specify the main political trends of the Czech politics after 1992;
- apply the principles of the political science in the field of the Czech political system.
Syllabus
 • 1. Organization of the course 2. Democracy in the Czech Republic, Czech Constitution 3. Bill of Rights and Freedoms 4-1. Parliament of the Czech Republic 4-2. Seminar - Czech electoral systems 5-1. President of CR 5-2. Problems of Czech Constitution 6. Government of CR 7-1. Selfgovernment, Czech National Bank 7-2. Seminar - Local and regional selfgovernment 8. Justice in CR 9-1. Political parties 1992-2002 9-2. Seminar - political parties 10. Political parties 2002-2010 11. Political parties 2010-2018 12. Czech Republic and European Union
Literature
  required literature
 • Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. et al.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha: Wolters Kluwer Česká republika 2012, s. 1-46.
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. 1119 s. ISBN 9788087212905. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky (Local Polity, Politics and Policy. Municipalities, acteurs and aims.). 1st ed. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 pp. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA and Dalibor ČALOUD. Volební systémy (Electoral Systems). 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 pp. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • VODIČKA, Karel and Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 374 s. ISBN 9788073673376. info
 • STRMISKA, Maxmilián and Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004 (The Party System, 1989-2004). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 1359-1380. II. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
seminar work, 2 written tests, oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2023/POLb1005