DO1SZA1 Veřejná správa a územní samospráva

Faculty of Law
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (lecturer)
Mgr. Michal Šašek (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Faculty of Law
Supplier department: Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course provides theoretical and practical knowledge about the complex social phenomenon of "public administration" (territorial self-government, including) and develops the ability to explain the connections and relationships between public administration law and general administrative law and other branches of law (especially constitutional law), as well as the ability to convey the acquired knowledge to students in the teaching process.
Learning outcomes
Upon successful completion of this course, students will: - have the necessary theoretical and practical knowledge of the complex social phenomenon of "public administration" (territorial self-government, including) - are able to explain the links between public administration and general administrative law and other branches of law. (especially then with constitutional law) - they can convey the acquired knowledge to students in the teaching process.
Syllabus
 • Public administration and territorial self-government: - general definition of public administration - distinction between public and private administration - organizational and functional understanding of public administration - subsystem "state administration" (concept and essence of state administration, external and internal focus of state administration activities) - subsystem "self-government" , with an emphasis on territorial self - government (the concept and essence of self - government, ie territorial self - government, external and internal focus of self - government activities).
Literature
  recommended literature
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
 • POMAHAČ, R and O VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2002. 278 pp. ISBN 80-7179-748-0. info
 • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo., část všeobecná [Melantrich, 1937]. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 506 s. info
 • POŠVÁŘ, Jaroslav. Obecné pojmy správního práva. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946. 103 s. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 871 s. ISBN 80-902752-5-7. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 1202. ISBN 80-902752-6-5. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 960 s. ISBN 80-902752-7-3. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 995 s. ISBN 80-902752-8-1. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 1098 s. ISBN 80-902752-9-X. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 306 s. ISBN 9788071796176. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003. xvii, 408. ISBN 8071797944. info
 • HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Jiří LORENC, Michal VOTŘEL, Petr POSPÍŠIL, Dagmar SOCHOROVÁ and Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. Druhé aktualizované a podstatně doplněné vydání (Assets of local government units in theory and practice. Second updated and substantially expanded edition). 2nd ed. Praha: Leges, 2014. 400 pp. Edice Praktik. ISBN 978-80-7502-057-4. info
 • LEOŃSKI, Zbigniew. Nauka administracji. 5. wyd. uzup. i zaktualizowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. xii, 165. ISBN 8373874860. info
Teaching methods
theoretical preparation, tuition, support in the form of e-learning (interactive syllabus)
Assessment methods
Written thesis of 10-15 pages extent on the theme approved by the guarantor of the subject. The thesis should keep to the recommended literature, practice of the courts and other relevant sources.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2022/DO1SZA1