DOPVPSAB3 Constitutional law

Faculty of Law
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Guaranteed by
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Faculty of Law
Supplier department: Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Constitutional Law introduces students in basic problems of the theory of the constitution and in values the constitution of the Czech Republic is based on. Further deals with the legal regulation of state power and its organisation in the Czech Republic (separation of powers, particular constitutional bodies, their position to each other, rules of their procedure), then with the relation of state and individuals (citizenship, fundamental rights and freedom, their protection, constitutional foundations of the status of foreigners).
Learning outcomes
The student will be: understand the crucial terms of constitutional law; able to describe the organizational structure of modern state; able to characterize functions of modern state; able to characterize the constitution and constitutional law itself; understand the basics of human rights protection.
Syllabus
 • Concept, subject and sources of the Czech constitutional law. Continuity and discontinuity in the development of the Czech constitutional law. Constitutional accountability. Constitution as a fundamental law. Interpretation and application of the Czech constitution. International law and the municipal law. Promulgation of statutes and other legal regulations. Right to associate and the right of the political parties in the Czech Republic. Electoral law and its principles. Electoral procedure. Judicial protection of franchise. Direct democracy in the Czech Republic. Territorial organisation of the Czech Republic. Frontiers. Capital. Citizenship. Concept. Principles of legal regulation. International agreements. How the Czech citizenship is acquired and lost. Charter of fundamental rights and freedoms. Notion of fundamental right and freedom. Classification. Freedom, liberty, equality, dignity, non-discrimination. State power in the Czech Republic. Constitutional concept. Separation of powers. State power and self-government. Legal status of a state body (organ). Parliamentarism in the Czech Republic. Constitutional status of the Parliament. Bicameral structure. Legislative process. Legal position of Members of the Parliament. Executive power. The head of State. The government and other administrative offices. The Constitutional Court. Legal status. Competence. Types of judicial procedures before the Constitutional Court. Judicial power in the Czech constitution. Legal status, position, activity. The State Attorney's Office. The Supreme Auditing Office. The Czech National Bank. Constitutional foundations of territorial self-government. Other forms of self-government.
Literature
  required literature
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR (Constitutional Law of the Czech Republilc. Basic Notions and Institutes). 4th ed. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011. 370 pp. ISBN 978-80-904083-8-8. info
 • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva (Selected chapters for the study of constitutional law). 2nd ed. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011. 328 pp. ISBN 978-80-904083-7-1. info
  recommended literature
 • WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich. xii, 339 s. info
 • FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK and Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy (Constitutional Systems). 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 pp. Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 259. ISBN 80-210-2520-4. info
 • PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl první, Právo ústavní. Rakouské právo ústavní. Čásť třetí, Ústava říšská, Čásť čtvrtá, Ústava mocnářství celkového. 2. dopl. vyd. V Praze: Nákladem Jednoty právnické, 1903. 478, 249 s. info
  not specified
 • Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Edited by Václav Pavlíček. 2. dopl. a podstatně rozš. Praha: Linde, 1999. 975 s. ISBN 8072011707. info
 • BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ and Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 359 s. ISBN 80-85963-80-9. info
 • Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Edited by Václav Pavlíček - Jiří Hřebejk. 2. dopl. a podstatně rozš. Praha: Linde, 1998. 772 s. ISBN 8072011103. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní řízení evropských států. 1. vyd. Praha: Linde, 1996. 415 s. ISBN 8072010107. info
Teaching methods
homeworks, reading of scheduled litarature information mail at the beginning of the semester
Assessment methods
Written analyze of selected case and oral colloquium
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Autumn 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2022/DOPVPSAB3