DSDFRA3 Druhý jazyk - Francouzština

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět není zaměřen na komplexní zvládnutí cizího jazyka ve všech jeho složkách (čtení, psaní, mluvení, poslech), ale výhradně na schopnost čtení, resp. porozumění odborným textům , zejména odborné literatury a judikatury. Cílem je rozvinout takové dovednosti, které studentům rozšíří možnosti využití zahraničních pramenů při své odborné vědecké činnosti, zejména při přípravě disertační práce, a to i s využitím jazykovým pomůcek (slovníky, elektronické překladače a další elektronické pomůcky). Předmět není zacílen na znalost cizího jazyka jako takovou, ale jen na schopnost využít cizojazyčné odborné zdroje.
Výstupy z učení
Výstupem by měla být schopnost studenta porozumět cizojazyčným odborným textům na takové rovni, aby jich mohl využít při své odborné práci, byť by to bylo za použití jazykových pomůcek (slovníky a překladače, včetně elektronických).
Osnova
  • Bude určena individuálně dle výzkumného zaměření disertace a dle úrovně dosavadní znalosti jazyka.
Literatura
  • Vincent J., Guillien R.: Lexique des termes juridiques. Dalloz. Paříž. 2001
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury. Konzultace s vyučujícím. Práce s jazykovými zdroji a nástroji.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě posouzení schopnosti porozumění obsahu odborného textu z oblasti výzkumného zaměření disertace.
Navazující předměty
Informace učitele
Literaturu (odborný titul či texty ve francouzštině ) si kandidát volí sám po dohodě s vedoucím své práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.