MP57901K IT v právní praxi

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (pomocník)
Ing. Lucie Homolová (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Václav Stupka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP57901K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 020, V. Stupka
MP57901K/02: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 020, V. Stupka
MP57901K/03: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 020, V. Stupka
MP57901K/04: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 020, V. Stupka
MP57901K/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Stupka
Předpoklady
! NOWANY ( MP57903K České PIS , MP57902K Evropské a mezinárodní PIS ) && ! MP57903K České PIS && ! MP57902K Evropské a mezinárodní PIS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
- porozumět mechanismu fungování běžných informačních a komunikačních technologií používaných v soukromé a veřejné právní praxi
- kriticky hodnotit funkčnost a efektivitu automatizovaných forem zpracování právních informací
- vybírat a používat jednotlivé nástroje pro automatizované zpracování právních informací
Osnova
  • Elektronický dokument - pojem, tvorba, uchovávání, důkazní spolehlivost
  • Prostředky komunikace právních informací (datové schránky, el. podatelny aj.)
  • Bezpečnost právních informací
  • Automatizované zpracování informací v justici
  • Automatizované zpracování informací v komerční právní praxi
  • Elektronické registry a asistenční aplikace
Literatura
  • Dovednostní kurz - studijní materiály budou studentům zpřístupněny prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
Cvičení s praktickou demonstrací a dovednostní složkou.
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních, závěrečný test s otevřenými otázkami.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2015/MP57901K