D1PRA02 Collective Labour Law I

Faculty of Law
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Department of Labour Law and Social Security Law - Faculty of Law
Contact Person: Eva Pivodová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Kolektivní pracovní právo - pojem, subjekty. Odbory jako subjekty pracovního práva. Vznik, mezinárodní úúprava. Pravomoci odborové organizace v pracovněprávních vztazích - srovnání staré úpravy a úpravy nového zákoníku práce. Rady zaměstnanců a zmocněnec pro bezpečnost a ochranui zdraví při práci.
Syllabus
  • Kolektivní pracovní právo - pojem, subjekty. Odbory jako subjekty pracovního práva. Vznik, mezinárodní úprava. Pravomoci odborové organizace v pracovněprávních vztazích - srovnání staré úpravy a úpravy nového zákoníku práce. Rady zaměstnanců a zmocněnec pro bezpečnost a ochranui zdraví při práci.
Literature
  • HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo (Labour Law 2007 - The Collective Labour Law). In Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. Brno: MU, 2007. 130 pp. ISBN 978-80-210-4513-2. info
  • GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva (Some comments on the conditions of the further functionning of labour law). Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, p. 308-316. ISSN 0324-7007. info
  • GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky : (úvahy a východiska). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. ISBN 8021010541. info
  • KALENSKÁ, Marie. Československé pracovní právo [Panorama, 1980]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1980. 399 s. info
Assessment methods (in Czech)
Závěrečné hodnocení formou koloqia.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2008/D1PRA02