BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (přednášející)
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh
Pá 30. 9. 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 140, Pá 4. 11. 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 140, 11:10–12:40 140
Předpoklady
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva studují v oblasti sociologie práva reciproční vztah práva a společnosti, mechanismus působení práva ve společnosti. Psychologie práva se zaměřuje na úkoly psychologie v právně aplikační praxi a základní psychické procesy a stavy osobnosti, psychopatologii a právo.Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vztah práva a společnosti. Studenti budou schopni vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti.Použít informace o sociologii a psychologii v právu.Absolventi předmětu se v praxi dokáží řídit moderními poznatky o tvůrčí práci. Absolventi předmětu jsou schopni rozeznat základní projevy zdravé a patologické komunikace. Absolventi předmětu jsou v praxi studovaných oborů schopni omezit komunikační obtíže.
Osnova
  • Vymezení sociologie práva, hlavní představitelé a směry Sociální deviace a společenská kontrola Sociologické metody v oblasti práva Psychologie jako vědecká disciplina, odvětví psychologie a právo Základní psychické procesy, psychopatologie a právo Využití psychologických poznatků v právně aplikační praxi
Literatura
    povinná literatura
  • Večeřa, Miloš - Urbanová, Martina Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva. Ćást 1. sociologická. Brno: Masarykova univerzita.2010. ISBN 978-80-210-5064-8
    doporučená literatura
  • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. ISBN 8086898946. info
  • Houbová Drahomíra a kol. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 9788073801007
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 8086898725. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška bude kombinovanou tj. písemnou a ústní formou. Zkouška písemná, 8 uzavřených otázek, minimálně 50% správných odpovědí. Zkouška ústní, 1 otázka a přehled o dalších otázkách, minimálně 50% správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.