MVV114K California Bar Exam, a Substantive and Procedural Review

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Dr. Michael Svoboda, B.A. (cvičící), doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV114K/01: Po 3. 12. 16:40–18:10 S71, 18:15–19:45 S71, Út 4. 12. 16:40–18:10 038, 18:15–19:45 038, St 5. 12. 16:40–18:10 034, 18:15–19:45 126
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Culmination of any legal training in US is the taking of the bar. The goal of this course is to acquaint Czech students with the California state licensing examination or “The Bar”, a grueling three day marathon. Students should acquire an appreciation for what is tested, how, and what test skills are required to pass.
Osnova
  • This class examines what American law students learn in law schools and how it prepares them to pass the bar. Students shall take and analyze actual bar exams questions. As there are performance, essay and multiple choice aspects to the exam, substantive law will be reviewed on a as needed basis.
Literatura
  • Study materials will be handed out during the course.
Výukové metody
Students will be presented with past exam questions and asked to analyze them. Substantive law review and discussion will ensue. Access to notebooks or tablets is highly recommended as presentations and task assignments will be in great part audiovisual.
Metody hodnocení
As this seminar is meant to be interactive, students will be graded for their participation and overall performance during seminars. Attendance is compulsory.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2012/MVV114K