CS

PrF:MV921K Judicial Review of Public Adm. - Course Information

MV921K Judicial Review of Public Administration

Faculty of Law
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (assistant)
Supervisor
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Administrative Studies and Administrative Law - Faculty of Law
Timetable
Mon 26. 9. to Fri 23. 12. each even Thursday 13:30–15:00 215
 • Timetable of Seminar Groups:
MV921K/01: Mon 3. 10. to Fri 23. 12. each odd Thursday 13:30–15:00 215, S. Sedláček
MV921K/02: No timetable has been entered into IS. S. Sedláček
Prerequisites (in Czech)
! MV921Z Judicial Review of Public Adm.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/25, only registered: 0/25
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
By the successful completion of the course, students should have basic theoretical and practical knowledge of the area of judicial review of public administration law. They should be able to explain relations among various types of judicial review. In addition, by using the practice of courts, they should be able to suggest a solution of propounded case studies, including the ability to give reason for the solution.
Syllabus
 • The term and nature of judicial control of public administration, public administration and justice, their interrelation, characteristic of model systems of judicial control of public administration, historical development of administrative justice in the Czech Republic, the present state of judicial review of public administration, theoretical approaches to the judicial control of public administration, judicial control of public administration de lege ferenda. Judicial Control of Public Administration Basic concepts and institutions of administrative justice; Systems of judicial control over state administration; History of Czech administrative justice; Organization of administrative justice; Constitutional regulation of administrative justice; Principles of legal regulation; Decision-making in Actions against administrative agency decisions; Decision-making in remedies against administrative agency decisions.
Literature
 • KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)). 2006. URL info
 • SOUČKOVÁ, Marie, Petr LAVICKÝ and Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xvii, 467. ISBN 8071793140. info
 • Code of administrative justice. Edited by Vladimír Vopálka. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 407 s. ISBN 80-86395-65-0. info
 • Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví : s vysvětlivkami. Edited by Jana Brothánková - Marie Žišková. Praha: Linde, 2003. 405 stran. ISBN 8072014242. info
 • PÍTROVÁ, Lenka and Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Teaching methods
homeworks, schedules, lectures
Assessment methods
the final writen project along with its defence
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2016/MV921K