LI302Zk Právo e-commerce

Faculty of Law
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je:
• poskytnout orientaci v systému a struktuře právní úpravy eCommerce
• vysvětlit specifika elektronické kontraktace a formy užití elektronických dokumentů v obchodní praxi
• vysvětlit systém a fungování služeb vytvářejících důvěru a možnosti jejich využití v obchodních a spotřebitelských transakcích
• detailně rozebrat specifické regulatorní fenomény spotřebitelské e-commerce (dotěrné obtěžování, ochranu spotřebitele apod.)
• analyzovat možnosti obrany před nekalosoutěžním jednáním na internetu
• vysvětlit praktické fungování ochrany soutěžního prostředí v technologických oborech
• vysvětlit právní rámec fungování elektronických platebních prostředků, elektronických peněz a virtuálních peněz
Syllabus (in Czech)
 • obecná a speciální právní on-line trhu a elektronického obchodování
 • rozlišení B2B e-commerce, B2C e-commerce
 • elektronické právní jednání a obchodní praxe služeb vytvářejících důvěru
 • specifika elektronického kontraktačního procesu (click- wrap smlouvy, click-through smlouvy, browse-wrap smlouvy, shrink-wrap smlouvy a smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronických agentů)
 • informační povinnosti a ochrana spotřebitele v e-commerce
 • nekalá soutěž s relevancí pro e-commerce
 • spamming a dotěrné obtěžování
 • monopolizace a jiné specifické problémy regulace technologických trhů
 • zneužití práv duševního vlastnictví jako soutěžní delikt
 • virtuální peníze a elektronické platební prostředky
 • právní regulace činnosti obchodních platforem
Literature
  required literature
 • DONÁT, Josef and Jan TOMÍŠEK. Právo v síti :průvodce právem na internetu. V Praze: C.H. Beck, 2016. info
  recommended literature
 • • FORDER, J., SVANTESSON, D. Internet and e-commerce law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • SPINDLER, G., BÖRNER, F. (eds.) E-Commerce Law in Europe and the USA, Heidelberg: Springer, 2002
 • • HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva, Praha: CZ.NIC, 2014.
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2018/LI302Zk