D1PRA02 Pracovní právo kolektivní I

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí předmět a systém, jakož i pojem Kolektivní pracovní právo. Rozliší jeho subjekty. Základním subjektem je odborová organizace. Pozná její vznik, mezinárodní úpravu, pravomoci odborové organizace v pracovněprávních vztézích - srovnrní staré úpravy a úpravy nového zákoníku práce. Totéž platí pro rady zaměstnanců a zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Osnova
  • Kolektivní pracovní právo - pojem, subjekty. odbory jako subjekty pracovněpávních vztahů. vznik odborové organizace podle českého práva, mezinárodní úprava vzniku a postavení odborů, pravomoci odborové organizace v pracovněprávních vztazích - srovnání staré úpravy a úpravy nového zákoníku práce. rady zaměstnanců a zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranui zdraví při práci.
Literatura
  • HRABCOVÁ, Dana, Milan GALVAS a Pavel PRUNNER. Sociální dialog, vyjednávání v teorii a praxi. První vydání. Brno: Koedice nakladatelství Doplněk a Právnické fakulty MU, 2008. 224 s. Edice učebnic právnické fakulty MU č. 420. ISBN 978-80-210-4773-0. info
  • HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. In Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. Brno: MU, 2007. 130 s. ISBN 978-80-210-4513-2. info
  • Pracovní podmínky a sociální dialog :výběr některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány : studie založená na výkladu článků 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2000. 111 s. ISBN 80-85529-74-2. info
  • GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 4, s. 308-316. ISSN 0324-7007. info
  • GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky : (úvahy a východiska). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. ISBN 8021010541. info
  • KALENSKÁ, Marie. Československé pracovní právo [Panorama, 1980]. 1. vyd. Praha: Panorama, 1980. 399 s. info
Výukové metody
- teoretická příprava - srovnání možných přístupů k vymezení předmětu kolektivního pracovního práva - řešení praktických příkladů - řešení příkladů z judikatury
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení formou koloqia. Řešení praktických příkladů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/D1PRA02