BT602Zk Základy soudního lékařství

Faculty of Law
Spring 2001
Extent and Intensity
8/4. 11 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (lecturer)
Dr. Iveta Juráková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Dr. Iveta Juráková, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • Úvod do soudního lékařství, umírání a smrt, vitální známky poranění tupá poranění, poranění bodná, řezná a sečná, střelná poranění, udušení, zevní vlivy, sexuologie, toxiologie, identifikace, místo činu.
Literature
  • HIRT, Miroslav and Josef KORBIČKA. Soudní lékařství pro posluchače právnické fakulty Masarykovy university (F). In Právnická fakulta Masarykovy university. Brno, 1995. ISBN 80-210-1093-2. info
Assessment methods (in Czech)
přednášky a semináře, výuka končí zápočtem a postupovou zkouškou
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2001/BT602Zk