BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 19. 2. 15:05–16:35 208, 16:40–18:10 208, Pá 3. 4. 16:40–18:10 208, 18:15–19:45 208, Pá 24. 4. 11:10–12:40 208, 13:30–15:00 208
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Současné soudní řízení, trestní především, si již neobejde bez účasti znalce a bez znaleckého posudku. Nejnovější poznatky výzkumu, vědy a techniky přinesly svůj ohromný význam a přínos pro všechny oblasti lidské činnosti – pro ekonomiku, výrobu, obchod, dopravu, zdravotnictví, ale také se staly pomocníky při autoritativním rozhodování o právech a povinnostech osob či pomáhají orgánům činným v trestním řízení. Znalecká činnost v mnoha případech ovlivňuje délku soudního řízení. Náplň předmětu se zaměří na zákonné a podzákonné právní předpisy (prováděcí vyhlášky a Instrukce Ministra spravedlnosti), které upravují znaleckou činnost, vznik a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost, trestní a správní odpovědnost znalce při podání znaleckého posudku. Předmět je zaměřen na praktické znalosti činnosti orgánů státní správy znalecké činnosti na úrovni krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti. Studenti se seznámí s jednotlivými obory znalecké činnosti. Studenti budou v rámci dovednostní složky činit úkony jednotlivých orgánů státní správy znalecké činnosti, budou na příkladu posuzovat řádnost a včasnost podání znaleckého posudku včetně posuzování nepravdivého, hrubě zkresleného nebo neúplného znaleckého posudku (správní či trestní postih).
Osnova
  • 1. blok: Zákonné a podzákonné právní předpisy, které upravují výkon znalecké činnosti. Vznik a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost 2. blok: Trestní a správní odpovědnost znalce při podání znaleckého posudku. Činnosti orgánů státní správy znalecké činnosti na úrovni krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti. 3. blok: Řádnost a včasnost podání znaleckého posudku. Řešení praktických případů.
Literatura
    doporučená literatura
  • bude doplněno
  • KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 331 s. ISBN 9788074780424. info
  • FRYŠTÁK, Marek a Zdeněk KREJČÍ. Postavení znalce v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 167 s. ISBN 9788021049550. info
Výukové metody
semináře, diskuse, řešení příkladů
Metody hodnocení
aktivní účast v blokové výuce, odevzdání vyřešených případů na blokovou výuku
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.