MP57902K Evropské a mezinárodní PIS

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Ing. Lucie Homolová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP57902K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 020, J. Harašta
MP57902K/02: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 020, J. Harašta
MP57902K/03: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 020, J. Harašta
MP57902K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! NOWANY ( MP57901K IT v právní praxi , MP57903K České PIS ) && ! MP57901K IT v právní praxi && ! MP57903K České PIS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět struktuře evropských a mezinárodních zdrojů právních informací
- kreativně používat zdroje evropských a mezinárodních právních informací při řešení právních problémů
- využívat pokročilé funkce základních evropských právnických databází
- zpracovávat rešerše mezinárodních a evropských právních otázek za užití zahraničních zdrojů právních informací
Osnova
  • systém klasifikace a publikace dokumentů EU, základy práce se systémem eur-lex
  • pokročilé metody práce se systémem eur-lex
  • praktické použití systému CVRIA
  • praktické použití systému HUDOC a JURIFAST
  • vyhledávání judikatury a odborné literatury v databázích HeinOnLine, WESTLAW a LII
  • vyhledávání dokumentů a judikatury v systémech WTO, WIPO a UNCITRAL
Literatura
  • dovednostní kurs - studijní literatura a studijní opory budou studentům poskytnuty prostřednictvím interaktivní osnovy
Výukové metody
6 praktických cvičení v PC učebně
Metody hodnocení
závěrečný písemný test s otevřenými otázkami a praktická rešerše zadaného právního problému
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016.