LI101Zk Normativní systémy v kyberprostoru

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je poskytnout studentům filozofické a metodologické zázemí ke studiu právních souvislostí fungování informační společnosti.
Osnova
 • pojem a podstata informace (základy teoretické kybernetiky a informační filozofie, fundamentální hodnoty informační společnosti)
 • právo jako informační systém (základy právní informatiky, informační procesy v právu, informační problém promulgace práva a právního jazyka)
 • metodologie práva ICT (základní metodologické instrumentárium a kritéria pro volbu adekvátních metod k řešení hard cases v oboru ICT práva)
 • působnost práva na internetu (problém místní působnosti v delokalizovaném prostředí)
 • organizační struktura a definiční autority internetu (právní reflexe fenoménu poskytovatelů služeb informační společnosti, základní paradigmata jejich odpovědnosti za jednání uživatelů)
 • distributivní informační práva (zejm. informační reflexe duševního vlastnictví a informačního sebeurčení člověka)
 • nedistributivní informační práva (zejm. fenomén bezpečnosti informační společnosti a její rezistence vůči manipulaci)
 • virtualizace práva (se zaměřením na základní metodologické otázky nasazení ICT v justici)
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. ISBN 9788087284223. info
  doporučená literatura
 • BROWN, I., Marsden, C. Regulating Code – Good Governance and Better Regulation in the Information Age, MIT Press, 2013.
 • REED, Chris. Making laws for cyberspace. 1st pub. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. xxi, 249. ISBN 9780199657612. info
 • ZITTRAIN, Jonathan. The future of the internet and how to stop it. New Haven: Yale University Press, 2008. x, 342. ISBN 9780300151244. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.