LI305Z Právo kybernetické bezpečnosti

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je:
• systematicky vysvětlit právní regulaci fenoménu kyberbezpečnosti v mezinárodním právu veřejném, evropském právu a v právu České republiky
• vysvětlit podstatu kybernetických bezpečnostních incidentů a úlohu právních nástrojů při jejich prevenci a minimalizaci škodlivých následků
• vysvětlit logiku zákona o kybernetické bezpečnosti a mechanismus fungování compliance u bezpečnostních opatření
• analyzovat formy činnosti národního a vládního dohledového pracoviště
• vysvětlit mechanismus zpracování údajů o kybernetických bezpečnostních incidentech a jejich předávání mezi orgány veřejné moci
• vysvětlit mechanismus deliktní odpovědnosti profesionálů a uživatelů za kybernetický bezpečnostní incident
Osnova
 • pojem a podstata kybernetické bezpečnosti jako právního fenoménu
 • základní principy českého a evropského práva kybernetické bezpečnosti
 • specifikace povinných subjektů (se zaměřením na institut provozovatele sítí a služeb a problém outsourcingu)
 • pojem a fungování bezpečnostních opatření
 • specifika veřejnoprávní a soukromoprávní compliance
 • evidence incidentů, analytická činnost a výměna informací v rámci ČR a EU
 • deliktní odpovědnosti v právu kybernetické bezpečnosti
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Kybernetická bezpečnost a právo. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 2017.
  doporučená literatura
 • SCHMITT, M. (ed.) Talinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cymbridge: Cambridge University Press, 2013
 • SHACKELFORD, S. Managing Cyberattacks in International Law, Business, and Relations, Cambridge: Cambdridge University Press, 2014
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.