BVD005K The Legal Status of Experts and Rules of their Profession

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Timetable
Fri 22. 2. 16:00–17:40 209, 18:00–19:40 209, Fri 8. 3. 16:00–17:40 208, 18:00–19:40 208, Fri 29. 3. 12:00–13:40 208, 14:00–15:40 208
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
will be supplemented
Syllabus (in Czech)
  • 1. blok: Zákonné a podzákonné právní předpisy, které upravují výkon znalecké činnosti. Vznik a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost 2. blok: Trestní a správní odpovědnost znalce při podání znaleckého posudku. Činnosti orgánů státní správy znalecké činnosti na úrovni krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti. 3. blok: Řádnost a včasnost podání znaleckého posudku. Řešení praktických případů.
Literature
    recommended literature
  • KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 331 s. ISBN 9788074780424. info
  • FRYŠTÁK, Marek and Zdeněk KREJČÍ. Postavení znalce v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 167 s. ISBN 9788021049550. info
Teaching methods (in Czech)
semináře, diskuse, řešení příkladů
Assessment methods (in Czech)
aktivní účast v blokové výuce, odevzdání vyřešených případů na blokovou výuku
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/BVD005K