CS

PrF:MV853K View of the Ombudsman I - Course Information

MV853K Public Administration from the View of the Ombudsman I

Faculty of Law
Spring 2019

The course is not taught in Spring 2019

Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Veronika Gabrišová (seminar tutor)
JUDr. Milan Svoboda (seminar tutor)
Supervisor
JUDr. Veronika Gabrišová
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MV853K/01: No timetable has been entered into IS. V. Gabrišová, M. Svoboda
Prerequisites
SOUHLAS
In order to be eligible for enrollment, students are required to submit letters of motivation, in which they clarify their interest in the subject. Subsequent interviews shall be held if necessary. Successful candidates may enroll for the subject.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The course is focused on practical application of the relevant law with view to current issues dealt with by the Public Defender of Rights (Ombudsman). Apart from the necessary summary of theoretical background, the whole course is practice-oriented. In the course of seminars, students will be given a unique opportunity to learn and experience the ombudsman´s methods of handling the submissions in particular cases. The course aims further to promote and apply a complex and multi-disciplinary approach, so that students learn to understand the interrelation and cohesion of individual sectoral laws of the branch of administrative law, and simultaneously to respect legal principles and their vital role in the application of law. At the end of the course, students shall be able to assess the ombudsman´s competence with respect to individual complaints. They shall be able to orientate themselves in individual cases from the view of public law, to determine which legal regulations and provisions are relevant for the particular cause and which administrative body or bodies are competent to solve the given matter. Despite considerable extensiveness and technical nature of the public law provisions, students should pay due respect and attention to fundamental principles. They shall be able to draw up the Defender´s investigation report as an encompassing document comprising description of facts and consequent well-reasoned legal evaluation of the administrative bodies´ course of action, with reference to the relevant case-law, and including the proposal of remedies. Moreover, students shall adopt sense of responsibility in application of law in the real life.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět je členěn do bloků, přičemž každý blok se věnuje jednomu ucelenějšímu subsystému správního práva s častými přesahy do práva soukromého. Rozpis témat jednotlivých seminářů:
 • 1) 1. a 2. seminář: obecný úvod do metodologie ombudsmanské praxe
 • 2) 3. a 4. seminář: kontrola ve veřejné správě, vybrané aplikační problémy kontrolního řádu
 • 3) 5. a 6. seminář: vězeňství
 • Navazující podzimní předmět Veřejná správa očima ochránce II, pro jehož zapsání je nezbytné absolvovat předmět Veřejná správa očima ochránce I obsahuje ještě bloky k tematickým celkům - Právo na informace a ochrana osobních údajů, Právo na samosprávu, Daně.
 • Požadavky pro studenty - kontrolní řád s sebou.
Literature
  required literature
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 pp. ISBN 80-717-9671-9. info
 • Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. 265 s. ISBN 8021040017. info
 • Veřejné cesty - sborník stanovisek, dostupný na www.ochrance.cz
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000. xxxii, 135. ISBN 8071794457. info
 • ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2008. 198 s. ISBN 9788072392292. info
  not specified
 • Souhrnné zprávy ochránce 2010-2014
Teaching methods (in Czech)
Výuka se koná v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv - Údolní 39, Brno.
1 x za 14 dnů – teoretický seminář s využitím konkrétní kasuistiky ochránce (nadstavba základní látky vyučované na PrF)
Nedílnou součástí kursu jsou praktické příklady (zpracování konkrétních případů, analýza judikatury a legislativy apod.).
Assessment methods
The course will be completed on the basis of colloquium. Requirements: Obligatory presence at seminars; written submissions in accordance with the teacher´s assignment (e.g. draft of investigation report).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/MV853K