BVD005K The Legal Status of Experts and Rules of their Profession

Faculty of Law
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of Criminal Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 28. 2. 16:00–17:40 209, 18:00–19:40 209, Fri 13. 3. 16:00–17:40 208, 18:00–19:40 208, Fri 3. 4. 12:00–13:40 208, 14:00–15:40 208
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 23/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
will be supplemented
Syllabus (in Czech)
  • 1. blok: Zákonné a podzákonné právní předpisy, které upravují výkon znalecké činnosti. Vznik a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost 2. blok: Trestní a správní odpovědnost znalce při podání znaleckého posudku. Činnosti orgánů státní správy znalecké činnosti na úrovni krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti. 3. blok: Řádnost a včasnost podání znaleckého posudku. Řešení praktických případů.
Literature
    required literature
  • Petr Ševčík, Ladislav Ullrich. Znalecké právo. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2015. s. VII-IX, 3 s. ISBN 978-80-7400-539-8.
  • KŘÍSTEK, Lukáš. Znalectví. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 331 s. ISBN 9788074780424. info
    recommended literature
  • FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení (Expert Evidence in Criminal Proceedings). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 124 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-385-5. info
Teaching methods (in Czech)
semináře, diskuse, řešení příkladů
Assessment methods (in Czech)
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. aktivní účast v blokové výuce, odevzdání vyřešených případů na blokovou výuku
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2020/BVD005K