DOPVPM12 Elektronizace a mezinárodní právo soukromé

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je analýza vztahu mezinárodního práva soukromého z pohledu vlivu elektronizace. Cílem analýzy budou kolizní a procesní normy zejména v oblasti smluvních a mimostmluvních závazkových vztahů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout hlavní rysy vlivu elektronizace na kolizní a procesní normy mezinárodního práva soukromého - analyzovat příslušná ustanovení kolizních a procesních předpisů (Nařízení Řím I, Řím II, Brusel Ibis a další)
Osnova
  • Vliv elektronizace na mezinárodní právo soukromé Význam principu teritoriality Online smlouvy Online delikty Vývojové tendence Nestátní prostředky právní úpravy
Literatura
  • SVANTESSON, Dan Jerker B. Private international law and the internet. Third edition. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016. xxxi, 692. ISBN 9789041159564. info
  • POLČÁK, Radim a Dan SVANTESSON. Privacy, Personal Data and the End of Territoriality in Law. In Privacy, Personal Data and the End of Territoriality in Law, Chicago. 2015. info
Výukové metody
Přednášky, řízené diskuze, odborné semináře
Metody hodnocení
Ústní diskuze, seminární práce/esej.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.