LI101Zk Normativní systémy v kyberprostoru

Faculty of Law
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Mgr. Lenka Sochorová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je poskytnout studentům filozofické a metodologické zázemí ke studiu právních souvislostí fungování informační společnosti.
Syllabus (in Czech)
 • pojem a podstata informace (základy teoretické kybernetiky a informační filozofie, fundamentální hodnoty informační společnosti)
 • právo jako informační systém (základy právní informatiky, informační procesy v právu, informační problém promulgace práva a právního jazyka)
 • metodologie práva ICT (základní metodologické instrumentárium a kritéria pro volbu adekvátních metod k řešení hard cases v oboru ICT práva)
 • působnost práva na internetu (problém místní působnosti v delokalizovaném prostředí)
 • organizační struktura a definiční autority internetu (právní reflexe fenoménu poskytovatelů služeb informační společnosti, základní paradigmata jejich odpovědnosti za jednání uživatelů)
 • distributivní informační práva (zejm. informační reflexe duševního vlastnictví a informačního sebeurčení člověka)
 • nedistributivní informační práva (zejm. fenomén bezpečnosti informační společnosti a její rezistence vůči manipulaci)
 • virtualizace práva (se zaměřením na základní metodologické otázky nasazení ICT v justici)
Literature
  required literature
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. ISBN 9788087284223. info
  recommended literature
 • BROWN, I., Marsden, C. Regulating Code – Good Governance and Better Regulation in the Information Age, MIT Press, 2013.
 • REED, Chris. Making laws for cyberspace. 1st pub. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. xxi, 249. ISBN 9780199657612. info
 • ZITTRAIN, Jonathan. The future of the internet and how to stop it. New Haven: Yale University Press, 2008. x, 342. ISBN 9780300151244. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Autumn 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2022/LI101Zk