LI302Zk Právo e-commerce

Faculty of Law
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (lecturer)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Mgr. Lenka Sochorová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je:
• poskytnout orientaci v systému a struktuře právní úpravy eCommerce
• vysvětlit specifika elektronické kontraktace a formy užití elektronických dokumentů v obchodní praxi
• vysvětlit systém a fungování služeb vytvářejících důvěru a možnosti jejich využití v obchodních a spotřebitelských transakcích
• detailně rozebrat specifické regulatorní fenomény spotřebitelské e-commerce (dotěrné obtěžování, ochranu spotřebitele apod.)
• analyzovat možnosti obrany před nekalosoutěžním jednáním na internetu
• vysvětlit praktické fungování ochrany soutěžního prostředí v technologických oborech
• vysvětlit právní rámec fungování elektronických platebních prostředků, elektronických peněz a virtuálních peněz
Syllabus (in Czech)
 • obecná a speciální právní on-line trhu a elektronického obchodování
 • rozlišení B2B e-commerce, B2C e-commerce
 • elektronické právní jednání a obchodní praxe služeb vytvářejících důvěru
 • specifika elektronického kontraktačního procesu (click- wrap smlouvy, click-through smlouvy, browse-wrap smlouvy, shrink-wrap smlouvy a smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronických agentů)
 • informační povinnosti a ochrana spotřebitele v e-commerce
 • nekalá soutěž s relevancí pro e-commerce
 • spamming a dotěrné obtěžování
 • monopolizace a jiné specifické problémy regulace technologických trhů
 • zneužití práv duševního vlastnictví jako soutěžní delikt
 • virtuální peníze a elektronické platební prostředky
 • právní regulace činnosti obchodních platforem
Literature
  required literature
 • DONÁT, Josef and Jan TOMÍŠEK. Právo v síti :průvodce právem na internetu. V Praze: C.H. Beck, 2016. info
  recommended literature
 • • FORDER, J., SVANTESSON, D. Internet and e-commerce law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • SPINDLER, G., BÖRNER, F. (eds.) E-Commerce Law in Europe and the USA, Heidelberg: Springer, 2002
 • • HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva, Praha: CZ.NIC, 2014.
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Autumn 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2022/LI302Zk