DI4DIS04 Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 17 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na pokračování ve studiu relevantních zdrojů (a vyhledávání dalších), dokončení vymezení metodologického přístupu, který bude využit při řešení vymezených otázek, vytvoření návrh struktury práce a koncepce řešení. Cílem je písemně zpracovat základní teze a myšlenky, od kterých se bude další postup odvíjet, zpravidla vytvořit též část pracovního textu, jakož i harmonogram dalšího postupu, a získat k těmto dílčím výstupům zpětnou vazbu, která bude moci být využita pro další práci a pro rozvoj odpovídajících dovedností.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- vymezení metodologického přístupu, který bude využit při řešení vymezených otázek
- návrh struktury práce a koncepce řešení
- písemné zpracování základních tezí a myšlenek, od kterých se bude odvíjet další postup, zpravidla i vytvoření části pracovního textu
- harmonogram dalšího postupu
- možné je vytvoření formalizovaných „tezí“ disertační práce
- získání zpětné vazby, která bude moci být využita pro další postup a rozvoj odpovídajících dovedností, a to uskutečněním diskusního setkání (jehož formát a složení určí školitel), na kterém budou výše uvedené výstupy prezentovány a diskutovány
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla pokračování ve studiu relevantních zdrojů (a vyhledávání dalších). Probíhají konzultace se školitelem a dalšími osobami, student aktivně vyhledává možnosti získávání dalších informací, ale i zpětné vazby k již zpracovávaným výstupům. Zcela dokončeno je vymezení metodologického přístupu, který bude využit při řešení vymezených otázek, je vytvořen návrh struktury práce a koncepce řešení. Písemně jsou zpracovány základní teze a myšlenky, od kterých se bude další postup odvíjet, zpravidla je předložena i část pracovního textu. Tyto výstupy mohou být v individuálním studijním plánu např. formalizovány i do vytvoření „tezí“ disertační práce. Diskuse nad těmito výstupy na diskusním setkání (jehož formát a složení určí školitel), představuje zpravidla milník studia, jehož splnění je povinností stanovenou v individuálním studijním plánu.
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.