VSAN0232s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Kopáčik (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Trubač (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSAN0131s Anatomie I - seminář && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)prakticky určit a popsat na preparátech lidského těla pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie jednotlivé orgány gastrointestinálního, dýchacího, urogenitálního, kardiovaskulárního a lymfatického systému
2)identifikovat základní morfologické útvary na jednotlivých orgánech
3)demonstrovat na tělech zemřelých uložení vnitřních orgánů, jejich cévní zásobení a inervaci
4)rozlišit vzájemné prostorové vztahy jednotlivých orgánů
5)formulovat normální uspořádání orgánových soustav a z morfologického hlediska
6)zhodnotit studované anatomické struktury na rentgenových snímcích.
Osnova
 • 1. Trávicí systém 1(dutina ústní). Svaly hlavy a krku.
 • 2. Trávicí systém 2(hltan - konečník). Svaly břicha.
 • 3. Trávicí systém 3 (játra, slinivka, slezina, peritoneum) Test I: trávicí systém + svaly hlavy, krku, břicha.
 • 4. Dýchací systém. Svaly hrudníku.
 • 5. Močový systém. Mužský pohlavní systém I.
 • 6. Mužský pohlavní systém II. Svalové dno pánevní I.
 • 7. Źenský pohlavní systém. Svalové dno pánevní II. Test II: respirační a urogenitální systém + svaly hrudníku a svalového dna pánevního.
 • 8. Srdce.
 • 9. Tepny.
 • 10. Žíly. Lymfatický systém Test III: kardiovaskulární systém.
 • 11. Topografická anatomie horní končetiny.
 • 12. Topografická anatomie dolní končetiny.
 • 13. Topografická anatomie zad.
 • 14. Rtg. Náhradní seminář. Zápočty.
 • 15. Pitevní cvičení (topografická pitva zad a končetin).
Literatura
  doporučená literatura
 • HUDÁK, Radovan, David KACHLÍK a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomie. Illustrated by Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zavázalová. 3. vydání. Praha: TRITON, 2015. xxi, 607. ISBN 9788073879594. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL, Adam W. M. MITCHELL a Henry GRAY. Gray's anatomy for students. Illustrated by Richard Tibbitts - Paul Richardson, Photo by Ansell Horn. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xxv, 1103. ISBN 9780443069529. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast) a prokázání základních znalostí semestrální látky formou 3 testů, každý s 10 otázkami (každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem). Pro zodpovězení 10 otázek je vymezen čas 15 minut. Pro získání zápočtu je nutné získat z každého testu minimálně 6 bodů. Pro studenty, kteří nedosáhli minimální počet bodů a pro studenty, kteří daný test nebudou moci psát z důvodů nemoci (nutné předložení lékařského potvrzení), bude vypsán jeden opravný (náhradní) termín. Studenti, kteří se z důvodů nemoci nemohli dostavit na řádný termín a neuspějí v termínu náhradním, mají nárok na jeden opravný test. Podmínkou pro udělení zápočtu na základě opravných testů je získat minimálně 6 z 10 možných bodů za každý opravný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/VSAN0232s