VSLT0121s Basic Medical Terminology - seminar

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/1. Recommended Type of Completion: -. Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Marta Severová (seminar tutor), PhDr. Renata Prucklová (deputy)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • BASIC MEDICAL TERMINOLOGY - seminar. Syllabus. 1st week: Introduction to the study of the subject: significance and contents of the course, methodological instructions, study literature. Characteristics of graphical and acoustic form of Latin. Selected Greek sounds, transcription into Latin.
 • 2nd week: Basic nominal categories and their specific features in medical terminology. Latin and Greek nouns of 1st declension (a-stems), adjectives of 1st declension.
 • 3rd week: Syntactic structure of multiple medical terms, basic types of domination relations, close and loose attributes, word order. Latin and Greek nouns of 2nd declension (o-stems), adjectives of 2nd declension.
 • 4th week: Word-forming characteristics of one-word terms, overview of basic models. Latin nouns of 3rd declension (consonant stems and i-stems).
 • 5th week: The language of medicine with its functions and characteristics. Greek nouns of 3rd declension (consonant stems and i-stems).
 • 6th week: Supplementing of the subject matter.
 • 7th week: Medical terms - their etymology and definition. Adjectives of 3rd declension (three-termination, two-termination, one-termination types).
 • 8th week: Renowned personalities of medicine in ancient history, historical aspects of medical terminology against the background of the history of medicine. Latin nouns of 4th declension (u-stems).
 • 9th week: History of anatomical nomenclature - BNA, JNA, PNA. Latin nouns of 5th declension (e-stems).
 • 10th week: Present form of anatomical nomenclature - NA, TA. Comparison of adjectives (regular, irregular, defective, periphrastic).
 • 11th week: Present state of clinical terminology. The most common adverbs: formation and comparison.
 • 12th week: Eponyms. Prepositions and selected conjunctions.
 • 13th week: The mechanism of application of close and loose attributes in NA. Numerals (cardinal, ordinal, distributive, multiple, numeral adverbs): formation and declension.
 • 14th week: Final summary.
 • 15th week: Credit acknowledgement.
Literature
 • MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie (Introduction to Latin Terminology). 4., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. [S.l.]: Galén, 1995. ISBN 8085824108. info
 • BUJALKOVÁ, Mária and Anna JUREČKOVÁ. Introduction to Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 144 pp. ISBN 80-223-0701-7. info
 • SVOBODOVÁ, Dana. Introduction into the Greco-Latin medical terminology. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 236 pp. ISBN 80-7066-973-X. info
Assessment methods (in Czech)
Povinná účast na seminářích vyplývá ze studijního řádu. Tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě řádné docházky a úspěšného vypracování zápočtového testu, zaměřeného převážně na jmennou flexi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: seminář.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/VSLT0121s