VLDM7X1p Diagnost. zobrazovací metody - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
Iva Čechová (pomocník)
Jana Švehlová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Licková
Předpoklady
VLCP0622c Chir.propedeutika II - c && VSIP0622c Interní propedeutika II - cvič && VSPF0622c Pat. fyz. II - cvičení && VSPA0622c Patolog. anatomie II - cvičení && VSNV041p Neurovědy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Diagnostické zobrazovacé metody - přednášky
 • Přednášky předmětu Diagnostické zobrazovací budou vždy v pondělí 6. - 10. týden semestru v biologické posluchárně LF MU, Joštova 10, 13.30 - 16.30 hod.
 • Seznam přednášek:
 • 25. 10. 1999
 • As. MUDr. Jiří Prášek, CSc. Radionuklidové diagnostické zobrazovací metody
 • 1. 11. 1999
 • Doc. MUDr. Petr Krupa Radiologická propedeutika Diagnostické zobrazovací metody v neuroradiologii
 • 8. 11. 1999
 • Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. Nové tredny v ultrazvukové diagnostice
 • 15. 11. 1999
 • Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Výpočetní tomografie a magnetická rezonance Intervenční a diapeutické metody
 • 22. 11. 1999
 • Doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. Radiodiagnostika dětského věku
Literatura
 • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
 • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
 • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.