VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Matuška, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Pavel Klíma (cvičící)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
MUDr. Marie Pazourková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Tomíšková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Vlasáková
Předpoklady
VSPF0622p Patologická fyziologie II && VSPA0622p Patolog. anatomie II - přednáš && VLCP0622c Chir.propedeutika II - c && VSIP0622c Interní propedeutika II - cvič && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Výuka je zaměřena na zíslání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Literatura
  • SALAJKA, František. Diagnostika a léčba chorob spojených s bronchiální obstrukcí. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 34 s. ISBN 80-210-1804-6. info
  • POKORNÝ, Antonín, Zdeněk MERTA a František SALAJKA. Tuberkulóza. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 54 s. ISBN 80-210-1851-8. info
  • VOTRUBOVÁ, Olga. Anatomie rostlin. Praha: Karolinum, 1997. 89 s. ISBN 8071840467. info
  • SALAJKA, František. Základní vyšetřovací metody v pneumologii. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1340-7. info
  • VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1257-9. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007.