ZLZM0311c Diagn. Imaging in Dentistry - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (seminar tutor), doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (seminar tutor), prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (deputy)
Jindřiška Borovcová (assistant)
Iva Čechová (assistant)
Jana Švehlová (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Timetable of Seminar Groups
ZLZM0311c/21: Tue 10. 10. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 7. 11. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 5. 12. 7:30–11:40 KOM 257
ZLZM0311c/22: Tue 3. 10. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 31. 10. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 28. 11. 7:30–11:40 KOM 257
ZLZM0311c/23: Tue 10. 10. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 7. 11. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 5. 12. 7:30–11:40 KOM 257
ZLZM0311c/25: Tue 3. 10. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 31. 10. 7:30–11:40 KOM 257, Tue 28. 11. 7:30–11:40 KOM 257
Prerequisites (in Czech)
ZLPR0232c Preclinical Dentist. II-pract. && ZLBF011p Med.Physics and Informat.-lect && ZLLC011p Med.Chem.-lect.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Použití otevřených zářičů v medicíně, diagnostika pomocí radionuklidů. Základní typy vyšetření pomocí radionuklidů. Vyšetření jednotlivých ogánů – mozku, štítné žlázy, plic, nukleární kardiologie, nukleární gastroenterologie, hematologická diagnostika, diagnostika uropoetického systému, nádorová diagnostika, diagnostika zánětů, radionuklidová diagnostika v pediatrii, pozitroná emisní tomografie. Zpracování dat v nukleární medicíně, SPECT.
Literature
  • Nukleární medicína [4. vyd.] / Jan Urbánek. - 4. upraven. a dopl. vyd.. - Jilemnice : Gentiana, cop. 2002 - 154, XI s. ISBN 80-86527-05-0
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2006/ZLZM0311c