BKET031 Nursing Ethics

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
1.5/0. 2 credit(s) (plus 2 credits for an exam). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Kintrová (lecturer)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (lecturer)
Mgr. Marie Mikošková (lecturer)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
University Centre for Bioethics - Other Departments for Educational and Scientific Research Activities - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Timetable
Wed 26. 9. to Wed 5. 12. Wed 9:30–11:10 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course gives introduction to healthcare ethics. The aim of this course is: - to introduce students to healthcare ethics - to give information about ethical dilemmas in current medicine in connection with health care - to learn how to prevent problems respecting ethical proffessional standards
Syllabus
  • 1. Introduction (Medical and health care ethics, terminology, history, methods) 2. Introduction to medical law, patient rights 3. Informed consent 4. Patient-physician relationship, patient-nurse relationship 5. Truth about diagnosis (ethics of cummunication) 6. Personal data protection in health care 7. Information and privacy procection, documentation, reserach 8. Transplantation ethics 9. Interruption (right to life, pro-life/pro-choice) 10. Ethics in assisted reproduction and prenatal diagnosis 11. Ethical problems in intensive care 12. Care of terminally ill and dying patients 13. Euthanasia, assisted suicidum 14. Ethics in biomedical research
Literature
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty, případně laboratorní pracovníky (Ethics). první vydání. Praha: Galén, ČLS J.E. Purkyně, 1998. 95 pp. ISBN 80-85824-87-6. info
  • Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info
  • HAŠKOVCOVÁ HELENA. Manuálek sociální gerontologie. první vydání. Brno: IPVZ Brno, 2002. 72 pp. České ošetřovatelství 10. ISBN 80-7013-363-5. info
  • BANDMAN, Elsie L. and Bertram BANDMAN. Nursing ethics : through the life span. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2002. xii, 333. ISBN 0838569765. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá každý týden během zimního semestru. Předmět je ukončen kolokviem (ústně). Podmínkou pro kolokvium je úspěšné napsání písemného testu. Podmínkou pro ukončení předmětu zkouškou je kromě písemného testu (jako pro kolokvium) napsání písemného práce na zvolené dílčí téma předmětu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the per-term frequency of the course: podzimní semestr.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/BKET031