BKZF031p Basics of Pharmacology - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
0.5/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (lecturer)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Renata Bláblová
Timetable
Fri 5. 10. 13:00–14:40 014, Fri 12. 10. 13:00–14:40 014, Fri 9. 11. 13:00–14:40 014, Fri 16. 11. 13:00–14:40 014
Prerequisites (in Czech)
BKBC011p Biochemistry-lec &&( BKFY0222p Physiology II-lec. || BOFY0222p Physiology II-lec. ) &&( BKBI011 Biology || BKLT021 Medical Latin -p ) && BKHI021p Histology - lec.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • 1.LECTURE: Drug classification. Mechanisms of drug effects. Basic pharmacokinetics. Drug interactions.
 • 2.LECTURE: Adverse drug effects. General management of poisoning. Drug dependence. Rational pharmacotherapy.
 • 3.LECTURE: Antibiotics and chemotherapeutic drugs.
 • 4.LECTURE: State Holiday
Literature
 • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika - bude zapůjčeno studentům na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
 • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
Assessment methods (in Czech)
Cvičení: učebna Farmakologického ústavu. Přednášky i semináře jsou povinné. Tématické okruhy, ze kterých budou při KOLOKVIU studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Lékové závislosti. Účelná farmakoterapie. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Zásady předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického. Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Antibiotika a chemoterapeutika.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/BKZF031p