BKET031 Zdravotnická etika

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Mgr. Šárka Šafářová, dipl. um., Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BKET031/FYZI: každé liché úterý 15:50–17:30 KOM 200
BKET031/NUT: Út 27. 9. 15:50–18:20 KOM 200, Út 11. 10. 15:50–18:20 KOM 200, Út 25. 10. 15:50–18:20 KOM 200, Út 8. 11. 15:50–18:20 KOM 200, Út 22. 11. 15:50–18:20 KOM 200
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do zdravotnické etiky. Je zaměřen na etickou problematiku, s níž se zdravotničtí pracovníci setkávají při poskytování zdravotní péče. Jeho cílem je: uvést do zdravotnické etiky; seznámit se s etickými dilematy ve zdravotnických profesích a s etickou argumentaci; učit se řešit etické problémy při poskytování zdravotní péče; rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti poskytování zdravotní péče; osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů.
Osnova
 • 1. Úvod do zdravotnické etiky. 2. Modely vztahů ve zdravotnictví a jejich vývoj. 3. Informovaný souhlas. 4. Práva pacientů. 5. Zacházení se zdravotními informacemi. 6. Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví. 7. Etické aspekty prenatální a preimplantační diagnostiky. 8. Etika v péči o smrtelně nemocné a umírající. 9. Euthanasie, asistované suicidium. 10. Etické problémy biomedicínského výzkumu. 11. Člověk - přemět výzkumu. 12. Výzkum na zvířatech. 13. Práce s biologickým materiálem lidského původu. 14. Etika a právo (Úmluva o lidských právech a biomedicíně, Deklarace o lidských právech a bioetice).
Literatura
  povinná literatura
 • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  doporučená literatura
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty, případně laboratorní pracovníky. první vydání. Praha: Galén, ČLS J.E. Purkyně, 1998. 95 s. ISBN 80-85824-87-6. info
 • Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info
 • Principles of health care ethics. Edited by Richard E. Ashcroft - Angus Dawson - Heather Draper. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xx, 838. ISBN 9780470027134. info
 • The Sage handbook of health care ethics : core and emerging issues. Edited by Ruth F. Chadwick - Henk ten Have - Eric M. Meslin. 1st ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 2011. xxi, 454. ISBN 9781446200971. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Podmínkou pro kolokvium je úspěšné absolvování písemného testu. Podmínkou pro ukončení předmětu zkouškou je napsání a obhájení písemné práce na zvolené dílčí téma předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.