VLVP01121 Introduction to research I: experimental methodology - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/2. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (lecturer)
MUDr. Petr Müller, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (lecturer)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (lecturer)
Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (lecturer)
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Supplier department: Faculty of Medicine
Timetable
Thu 15:30–17:30 A18/208
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • ROZVRH VÝUKY PŘEDMĚTU „VĚDECKÁ PŘÍPRAVA I“ podzimní semestr akademického roku 2013/2014 (Čas výuky: 15:30 – 17:20, Místo výuky: A18 / 208 a seminární místnosti a laboratoře pracoviště zajišťujícího výuku v tom kterém týdnu. Změna tématu přednášky vyhrazena. Případné dotazy a připomínky prosím směřujte na Dr. Uldrijana: uldrijan@med.muni.cz, Tel. 549 494 040) 1. týden: 19.9. BIOCHEMIE Úvod do metrologie analytické laboratoře – chyby analytických metod (doc.RNDr. Josef Tomandl, PhD) 2. týden: 26.9. FYZIOLOGIE Elektrofyziologie srdečních buněk, iontové kanály (prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.) 3. týden: 3.10. HISTOLOGIE Trpký osud buněk – kdy přežít a kdy umřít (doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., Mgr. Vladimír Vinarský) 4. týden: 10.10. BIOLOGIE Od přírodní látky k léku na rakovinu (doc. MUDr. Iva Slaninová, PhD) Co je v nádorové buňce jinak? (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 5. týden: 17.10. FARMAKOLOGIE Farmakologie v kontextu výzkumu a vývoje nových protinádorových léčiv - screening kandidátních molekul, preklinický vývoj in vivo a in vitro a možnosti následného translačního výzkumu (MUDr. Petr Müller, Ph.D.) 6. týden: 24.10. BIOLOGIE Celogenomové sekvenace patogenních mikroorganismů: Důsledky pro patogenezi, evoluci a diagnostiku (doc. MUDr. David Šmajs, CSc.) Pokroky v biologii kmenových buněk (Mgr. Vladimír Rotrekl, CSc.) 7. týden: 31.10. HISTOLOGIE Tkáňové inženýrství – očekávání a realita (doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.) 8. týden: 7.11. FARMAKOLOGIE Psychofarmakologie v náplni výzkumné činnosti Farmakologického výzkumu. Behaviorální metody v preklinických studiích drogové závislosti, deprese, schizofrenie a Parkinsonovy nemoci. (PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D.) 9. týden: 14.11. ANATOMIE Současná anatomie jako morfologický obor nestaví jen na tradici, ale významně přispívá k novým poznatkům v medicíně. Metodické přístupy a modely při studiu anatomie bolesti (prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.) 10. týden: 21.11. FYZIOLOGIE Regulace krevního tlaku (doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc., MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., MUDr. Eva Závodná, Ph.D.) 11. týden: 28.11. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Představení vědecké činnosti pracoviště a náplně oboru patologická fyziologie, studium etiopatogeneze diabetu – metodologické přístupy (genetická epidemiologie, in vitro modely diabetu, pokusná zvířata, klinické studie) (prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.) 12. týden: 5.12. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Epigenetika, fetální programování, komplexní nemoci (doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.) 13. týden: 12.12. BIOFYZIKA Působení fyzikálních faktorů na živé organismy - obecné a specifické, význam pro medicínu (s důrazem na výsledky získané na BfÚ LF MU) (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 14. týden: 19.12. Shrnutí, rozdělení témat samostatných prací, diskuze se studenty, anketa, zápočty (prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2013/VLVP01121