BKMOF011 Aplikace MS Office

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
10. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matěj Karolyi (přednášející)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 15. 9. 12:00–14:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), Pá 22. 9. 8:00–11:20 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), Pá 6. 10. 8:00–10:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
Předpoklady
Předpokladem je pouze základní zkušenost s prací na počítači. Kurz je nabízen studentům a všem členům akademické obce na Masarykově univerzitě, dále pak postgraduálním studentům a zaměstnancům Lékařské fakulty MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: • pochoptit základní koncept práce s aplikacemi MS Word, PowerPoint a Excel. • efektivně pracovat ve zmíněných prostředích a ovládá pokročilé funkcionality požadované při práci se složitějšími dokumenty. • znát komplexní nastavení aplikací a je schopen je přizpůsobit nárokům, které jsou kladeny při jeho způsobu práce.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- pochopí základní koncept práce s aplikacemi MS Word, PowerPoint a Excel.
- umí efektivně pracovat ve zmíněných prostředích a ovládá pokročilé funkcionality požadované při práci se složitějšími dokumenty.
- zná komplexní nastavení aplikací a je schopen je přizpůsobit nárokům, které jsou kladeny při jeho způsobu práce.

Osnova
  • Osnova kurzu Aplikace MS Office je rozdělena do tří částí - práce v prostředí MS PowerPoint, MS Word a MS Excel. Výuka probíhá ve verzi MS Office 2016 s tím, že v rámci přehledové přednášky budou zmíněny i rozdíly oproti předchozím verzím. Podrobná osnova kurzu bude zpřístupněna v interaktivní osnově.

  • MS PowerPoint

  • Obsahem kurzu je seznámit zájemce s programem MS PowerPoint, s jeho možnostmi vytváření expertních prezentací, akcentovány budou také možné vstupy i výstupy. Kromě práce s aplikací MS PowerPoint jakou takovou, bude jedna z lekcí orientována na rady a doporučení související s návrhem správné prezentace, důraz bude kladen také na vystupování přednášejícího. • Koncept a použití prezentací • Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2016 • Režimy zobrazení • Užitečná nastavení • Základní práce s dokumenty • Práce s textem a objekty • Šablony a jejich použití • Grafy a tabulky • Tisk • Doporučení, jak vytvářet přehledné prezentace

  • MS Word

  • Lekce MS Word provedou uživatele základními i pokročilými funkcemi aplikace. Vzhledem k širokým možnostem MS Word budou některé funkce probrány pouze přehledově, na základní prvky každodenní práce bude zaměřena větší pozornost. • Seznámení se s pracovním prostředím MS Word 2016 • Klávesové zkratky • Vytvoření dokumentu a základní orientace • Práce s obsahem dokumentu • Práce s obrázky a tabulkami • Vzhled stránky, oddíly, textová pole, styly • Styly, práce s odkazy • Citace a prameny (citační manažer Zotero) • Revizní nástroje • Zabezpečení • Užitečné tipy

  • MS Excel

  • • Úvod do prostředí MS Excel, ovládací prvky, formátování • Základní typy zpracovávaných dat, datové formáty • Import dat ze souborů, webu a databází • Tipy a triky, klávesové zkratky • Vyjmutí, vložení, kopírování • Spolupráce s ostatními aplikacemi balíku Office • Rozvržení oken, příčky • Kontrola a čištění dat • Zadávací formuláře, automatická kontrola dat • Seznamy, filtry, automatické opravy a dokončování • Vzorce • Absolutní a relativní odkazy • Dostupné funkce, jejich vyhledávání, zadávání a použití • Grafy a minigrafy • Kontingenční tabulky a kontingenční grafy • Uzamčení buňky, listu, sešitu • Makra

Literatura
  • John Pierce. Mistrovství v Microsoft Office 2007. CPress. ISBN 978-80-251-2066-8
Výukové metody
Výuka probíhá prakticky v počítačové učebně. Termímy blokové výuky pro rok podzim 2016: 16. září od 12,00h, 23. září od 8,00h, 7. října od 8,00h (změny v přesném vyhrazeny).
Metody hodnocení
Docházka – účast min. 90 %. Aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
http://www.iba.muni.cz/index.php?pg=vyuka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.