VLVP01121 Introduction to research I: experimental methodology - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Supplier department: Faculty of Medicine
Timetable
Thu 14:50–16:30 B11/327
Prerequisites
Velmi dobrá středoškolská znalost chemie, fyziky a biologie, zájem a dlouhodobou vědecko-výzkumnou práci s dokladovatelnou předchozí středoškolskou mtivací, preferenčně zařazení do P-PooL modulu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/20, only registered: 0/20
Course objectives
Cílem předmětu je vybavit studenty potřebným minimálním přehledem o metodologii vědecké práce, dostupných informačních zdrojích a práci s nimi vč. odborné literatury, základech biostatistické metodologie potřebné ke kritické interpretaci originálních dat a o principech psaní vědeckého textu a ústní prezentace.
Learning outcomes
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat zákl. principy vědecké práce vč. etických a podstatu přísl. metodologických přístupů;
- identifikovat a shrnout základní informační a bibliografické zdroje;
- aplikovat znalosti biostatistické metodologie a software na svá originální experimentální data;
- vysvětlit rozdíly mezi statistickým a biologickým významem vědeckých poznatků;
- napsat originální vědeckou práci a případně přehledový článek s využitím vlastních exp. dat;
- analyzovat současné vědecké poznatky v přísl. oblasti svého výzkumného zaměření;
- navrhnout relevantní exp. design a zákl. studované parametry pro další výzkum v oblasti svého výzkumného zaměření.
Syllabus
  • Rozvrh výuky předmětu „Vědecká PŘÍPRAVA I“ podzimní semestr akademického roku 2017/2018 (Čas výuky: čtvrtek, 15:00 – 16:30, Místo výuky: A11 / 327 a seminární místnosti a laboratoře pracoviště zajišťujícího výuku v daném týdnu. Změna tématu přednášky vyhrazena. Případné dotazy a připomínky prosím směřujte na Dr. Uldrijana: uldrijan@med.muni.cz, Tel. 549 494 040) 1. týden: 21.9. BIOLOGIE Úvod do předmětu VP I (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 2. týden: 28.9. - 3. týden: 5.10. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Kritická úloha mikroprostředí: Regulace normálního vývoje, kancerogeneze a kmenových buněk tkáňovým stromatem (Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.) 4. týden: 12.10. FYZIOLOGIE Elektrofyziologie srdečních buněk, iontové kanály (Doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.) 5. týden: 19.10. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Nové biomarkery u mnohočetného myelomu (RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.) 6. týden: 26.10. BIOLOGIE Celogenomové sekvenace patogenních mikroorganismů: Klíč k odhalení patogeneze a evoluce (Mgr. Michal Strouhal, Ph.D.) Stabilita genomu u kmenových buněk (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) 7. týden: 2.11. FYZIOLOGIE Regulace krevního tlaku (MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.) 8. týden: 9.11. FARMAKOLOGIE Experimentální farmakologie: Farmakokinetické laboratorní metody a jejich význam pro klinickou praxi (PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.) 9. týden: 16.11. FYZIOLOGIE Metody experimentální kardiologie (Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.) 10. týden: 23.11. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Abnormální metabolismus glukózy jako pojítko mezi diabetem a nádory (Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.) 11. týden: 30.11. ANATOMIE Neurozánět a jeho reakce po poškození nervové soustavy (Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.) 12. týden: 7.12. BIOLOGIE Nádorový supresor p53 a jeho regulace (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 13. týden: 14.12. - 14. týden: 21.12. BIOLOGIE Poslední novinky v biomedicíně, témata samostatných prací, uzavření semestru (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.)
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a semináře, popř. praktická ukázka a nácvik s využitím IT techniky
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2017/VLVP01121