aVLMB031 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0.6/.3. total 9 seminars and 5 laboratories. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Frič, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Lázničková (cvičící)
Oriana Lo Re, Ph.D. (cvičící)
Fabiana Martino, Ph.D. (cvičící)
Shyam Sushama Jose, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Federico Tidu, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLMB031/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
aVLMB031/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSBI0222p Biologie II-přednáška || aVLBI0222p Biologie II - přednáška || ZLBI0222p Biologie II - přednáška || aZLBI0222p Biologie II - přednáška
Students need to have cell biology knowledge at the level of 1st year of university, proven with an exam (aVLBI0222p, aZLBI0222p or Bi1700). . Předpokladem je znalost buněčné biologie na úrovni 1. ročníku univerzity, prokázaná zkouškou (aVLBI0222p, aZLBI0222p nebo Bi1700).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After completion of the course student: gets an overview of currently used methods of molecular and cell imaging and analysis; and will see some of their applications in practice. Students will see following laboratories and devices in operation: imaging of biomolecules in cells and tissues (cell-imaging); electron microscopy; flow-cytometry. Students will understand the principle and possibilities of application of these methods; will be more familiar with the modern study of biological material and their use in biomedical research and modern medicine, and will be capable of basic interpretation of results obtained from these methods.
Výstupy z učení
After completion of the course student: gets an overview of currently used methods of molecular and cell imaging and analysis; and will see some of their applications in practice. Students will see following laboratories and devices in operation: imaging of biomolecules in cells and tissues (cell-imaging); electron microscopy; flow-cytometry. Students will understand the principle and possibilities of application of these methods; will be more familiar with the modern study of biological material and their use in biomedical research and modern medicine, and will be capable of basic interpretation of results obtained from these methods.
Osnova
  • Cell separation methods (magnetic separation, FACS sorting)
  • Cell phenotype analysis using flow cytometry – basics
  • Advanced flow cytometry methods, Spectral cytometry, Mass cytometry
  • Advanced microscopy techniques - confocal and multiphoton microscopy
  • Introduction to scanning electron microscopy SEM
Literatura
  • Relevant textbooks chapters and links to internet sources that will help to understand the basic principles of the methods will be provided during the course.
Výukové metody
seminar, lab demonstration seminář, ukázka laboratoří
Metody hodnocení
Course completion requires full atendance in the seminars and passin a final written test (5 questions on understanding the principle and use of illustrated methods - student answer in their own words, credit is awarded in case of answering at least 4 questions out of 5).
Attendance at all seminars is mandatory . Zápočet je udělen za kompletní docházku a prokázání znalostí z kurzu v písemném testu (5 otázek na porozumění principu a využití demonstrovaných metod - student odpovídá vlastními slovy, zápočet je udělen při správném zodpovězení minimálně 4 otázek z 5).
Účast na všech blocích výuky je povinná.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2016/VLMB011/index.qwarp
Tuition is held at seminar room of Biology Park, Studentská 6
There are going to be two separate sessions for two groups (A and B); each session is divided into a theoretical part and a practical part.
The timetable is as follows:
Group A
9th November 2017, 10:00 - 16:00 - Theoretical Part
10th November 2017, 9:30 - 13:00 - Practical Part (demonstrations)
Group B
23rd November 2017, 10:00 - 16:00 - Theoretical Part
24th November 2017, 9:30 - 13:00 - Practical Part (demonstrations)
All the students are obliged to be at the classes on time.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.