VLVP01121 Introduction to research I: experimental methodology - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Supplier department: Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Thu 15:00–16:40 B11/327, except Thu 13. 12.
Prerequisites
Velmi dobrá středoškolská znalost chemie, fyziky a biologie, zájem a dlouhodobou vědecko-výzkumnou práci s dokladovatelnou předchozí středoškolskou mtivací, preferenčně zařazení do P-PooL modulu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/20, only registered: 0/20
Course objectives
Cílem předmětu je vybavit studenty potřebným minimálním přehledem o metodologii vědecké práce, dostupných informačních zdrojích a práci s nimi vč. odborné literatury, základech biostatistické metodologie potřebné ke kritické interpretaci originálních dat a o principech psaní vědeckého textu a ústní prezentace.
Learning outcomes
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat zákl. principy vědecké práce vč. etických a podstatu přísl. metodologických přístupů;
- identifikovat a shrnout základní informační a bibliografické zdroje;
- aplikovat znalosti biostatistické metodologie a software na svá originální experimentální data;
- vysvětlit rozdíly mezi statistickým a biologickým významem vědeckých poznatků;
- napsat originální vědeckou práci a případně přehledový článek s využitím vlastních exp. dat;
- analyzovat současné vědecké poznatky v přísl. oblasti svého výzkumného zaměření;
- navrhnout relevantní exp. design a zákl. studované parametry pro další výzkum v oblasti svého výzkumného zaměření.
Syllabus
  • ROZVRH VÝUKY PŘEDMĚTU „VĚDECKÁ PŘÍPRAVA I“ podzimní semestr akademického roku 2017/2018 (Čas výuky: čtvrtek, 15:00 – 16:40, Místo výuky: A11 / 327 a seminární místnosti a laboratoře pracoviště zajišťujícího výuku v daném týdnu. Změna tématu přednášky vyhrazena. Kontakt pro případné dotazy a připomínky: S. Uldrijan, uldrijan@med.muni.cz, Tel. 549 494 040 1. týden: 20.9. BIOLOGIE Cílení na signální dráhy regulující růst nádorových buněk (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 2. týden: 27.9. BIOLOGIE Stabilita genomu u kmenových buněk (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) FYZIOLOGIE Regulace krevního tlaku (MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.) 3. týden: 4.10. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Kritická úloha mikroprostředí: Regulace normálního vývoje, kancerogeneze a kmenových buněk tkáňovým stromatem (Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.) 4. týden: 11.10. FYZIOLOGIE Elektrofyziologie srdečních buněk, iontové kanály (Doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.) 5. týden: 18.10. BIOLOGIE Genomika patogenních treponemat (Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D.) 6. týden: 25.10. FYZIOLOGIE Metody experimentální kardiologie (Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.) 7. týden: 1.11. BIOFYZIKA Působení fyzikálních faktorů na živé organismy - obecné a specifické, význam pro medicínu (s důrazem na výsledky získané na BfÚ LF MU) (Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 8. týden: 8.11. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Nové biomarkery u mnohočetného myelomu (Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.) 9. týden: 15.11. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Centrozom a primární cilium: od molekulárních mechanismů k patofyziologii (Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D.) 10. týden: 22.11. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Modelování neurogeneze in vitro pomocí embryonálních kmenových buněk: molekulární mechanismy a aplikace (Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.) 11. týden: 29.11. BIOLOGIE Úloha primárního cília ve vývoji člověka a rozvoji onemocnění. (Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D.) 12. týden: 6.12. rezerva 13. týden: 13.12. pitevní týden 14. týden: 20.12. PSYCHIATRIE Výzkum neurobiologie duševních nemocí na Psychiatrické klinice (prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.) RADIOLOGIE (MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.)
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a semináře, popř. praktická ukázka a nácvik s využitím IT techniky
Assessment methods (in Czech)
Stanovena povinnost navštěvovat výuku
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2018/VLVP01121