VLVP01121 Vědecká příprava I: úvod do vědecké metodologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 19. 9. 15:00–16:40 B11/211, Čt 26. 9. 15:00–16:40 B11/211, Čt 3. 10. 15:00–16:40 B11/211, Čt 10. 10. 15:00–16:40 B11/211, Čt 17. 10. 15:00–16:40 B11/211, Čt 24. 10. 15:00–16:40 B11/211, Čt 31. 10. 15:00–16:40 B11/211, Čt 7. 11. 15:00–16:40 B11/211, Čt 14. 11. 15:00–16:40 B11/211, Čt 21. 11. 15:00–16:40 B11/211, Čt 28. 11. 15:00–16:40 B11/211, Čt 5. 12. 15:00–16:40 B11/211, Čt 19. 12. 15:00–16:40 B11/211
Předpoklady
Velmi dobrá středoškolská znalost chemie, fyziky a biologie, zájem a dlouhodobou vědecko-výzkumnou práci s dokladovatelnou předchozí středoškolskou mtivací, preferenčně zařazení do P-PooL modulu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty potřebným minimálním přehledem o metodologii vědecké práce, dostupných informačních zdrojích a práci s nimi vč. odborné literatury, základech biostatistické metodologie potřebné ke kritické interpretaci originálních dat a o principech psaní vědeckého textu a ústní prezentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat zákl. principy vědecké práce vč. etických a podstatu přísl. metodologických přístupů;
- identifikovat a shrnout základní informační a bibliografické zdroje;
- aplikovat znalosti biostatistické metodologie a software na svá originální experimentální data;
- vysvětlit rozdíly mezi statistickým a biologickým významem vědeckých poznatků;
- napsat originální vědeckou práci a případně přehledový článek s využitím vlastních exp. dat;
- analyzovat současné vědecké poznatky v přísl. oblasti svého výzkumného zaměření;
- navrhnout relevantní exp. design a zákl. studované parametry pro další výzkum v oblasti svého výzkumného zaměření.
Osnova
  • ROZVRH VÝUKY PŘEDMĚTU „VĚDECKÁ PŘÍPRAVA I“ podzimní semestr akademického roku 2019/2020 (Čas výuky: čtvrtek, 15:00 – 16:40, Místo výuky: A11 / 211, případně seminární místnosti a laboratoře pracoviště zajišťujícího výuku v daném týdnu. Změna tématu přednášky vyhrazena. Kontakt pro případné dotazy a připomínky: S. Uldrijan, uldrijan@med.muni.cz, Tel. 54949 4040 1. týden: 19.9. BIOFYZIKA Působení fyzikálních faktorů na živé organismy - obecné a specifické, význam pro medicínu (s důrazem na výsledky získané na BfÚ LF MU) (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.) 2. týden: 26.9. Úvod do předmětu Vědecká příprava Studentský projekt v programu P-PooL (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 3. týden: 3.10. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Buněčná smrt aneb mnoho způsobů, jak zemřít. (RNDr. Jan Balvan, Ph.D.) BIOLOGIE Stabilita genomu u kmenových buněk (Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.) 4. týden: 10.10. BIOLOGIE Unravelling the mechanisms that drive meiotic chromosome segregation and maintenance of genome stability (Nicola Silva, Ph.D.) BIOLOGIE Cílení na signální dráhy regulující růst nádorových buněk (Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.) 5. týden: 17.10. BIOLOGIE Genomika patogenních treponemat (Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D.) PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Mnohočetný myelom (doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.) 6. týden: 24.10. FYZIOLOGIE Metody experimentální kardiologie (prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.) 7. týden: 31.10. FYZIOLOGIE Regulace krevního tlaku (MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.) HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Kritická úloha mikroprostředí: Regulace normálního vývoje a kancerogeneze tkáňovým stromatem (Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.) 8. týden: 7.11. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Imunosupresivní nádorové mikroprostředí a strategie uniku imunitního dozoru (Mgr. Andrea Knight, Ph.D.) PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Mikrobiom gastrointestinálního traktu a genetické asociační studie. (RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.) 9. týden: 14.11. HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE Modelování neurogeneze in vitro pomocí embryonálních kmenových buněk: molekulární mechanismy a aplikace (Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.) 10. týden: 21.11. BIOLOGIE Úloha primárního cília ve vývoji člověka a rozvoji onemocnění. (Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D.) 11. týden: 28.11. ANATOMIE Neurozánět a jeho duální vliv na regeneraci nervové soustavy a vznik neuropatické bolesti (prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.) 12. týden: 5.12. FYZIOLOGIE Elektrofyziologie srdečních buněk, iontové kanály (doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.) 13. týden: 12.12. (pitevní týden) 14. týden: 19.12. PSYCHIATRIE Elektrofyziologie mozku u afektivních poruch (MUDr. Alena Damborská, Ph.D.)
Výukové metody
Přednáška a semináře, popř. praktická ukázka a nácvik s využitím IT techniky
Metody hodnocení
Stanovena povinnost navštěvovat výuku
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.