MIEF031s Etické a filozofické aspekty v intenzivní péči - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 10. 11. 13:00–15:30 A19/113, Út 24. 11. 13:00–15:30 A19/113, Út 1. 12. 13:00–15:30 A19/113, Út 8. 12. 13:00–15:30 A19/113
Předpoklady
MIAM021p Analýza a management dat-před. && MIAM021s Analýza a management dat-sem. || MIAM021c Analýza a management dat-sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do eticko-filosofické problematiky intenzivní péče, s níž se zdravotničtí pracovníci setkávají při poskytování zdravotní péče. Jeho cílem je: uvést do zdravotnické etiky s důrazem na intenzivní péči; seznámit se s etickými dilematy v intenzivní péči a s relevantní etickou argumentaci; učit se řešit etické problémy při poskytování intenzivní péče; rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti poskytování intenzivní péče; osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- je schopen definovat jednotlivé pojmy
- ovládá jednotlivé oblasti etiky intenzivní péče
- je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema intenzivní péče
- je schopen aplikovat etické principy na danou situaci
- je schopen etické argumentace
Osnova
  • • Úvod do etiky • Vztah lékař - pacient, lékař - sestra • Práva pacientů - povinnosti zdravotníků • Informovaný souhlas • Pravda na nemocničním lůžku • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví • Podávání informací, zdravotnická dokumentace • Transplantační etika • Lidská důstojnost v intenzivní péči • Autonomie a rozhodování v intenzivní péči • Medical futility • Kategorizace léčby • Dříve vyjádřená přání, living will, advance directives • Eutanazie a asistované sucidium • Paliativní péče • Etika v péči o smrtelně nemocné a umírající
Literatura
  • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
  • O'CONNOR, Margaret. Paliativní péče : pro sestry všech oborů. Translated by Jana Heřmanová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005. 324 s. ISBN 8024712954. info
  • Paliativní péče : principy a praxe. Edited by Sheila Payne - Jane Seymour - Christine Ingleton, Translated by Ivo Lu. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 807 s. ISBN 9788087029251. info
  • BUCHANAN, Allen E. a Dan W. BROCK. Deciding for others : the ethics of surrogate decision making. New York: Cambridge University Press, 1989. xv, 422. ISBN 0521311969. info
  • Hovory s umírajícími. Edited by Elisabeth Kuebler-Ross. 1. vyd. [Hradec Králové]: Signum unitatis, 1992. 135 s. ISBN 80-85439-04-2. info
  • Ethical issues in death and dying. Edited by Tom L. Beauchamp - Robert M. Veatch. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1996. xiv, 458. ISBN 0132827328. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
aktivní účast, případová studie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.