VLTZ0552 Theoretical Bases of Clinical Medicine II

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
0/1.5/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Andrea Nazarčuková (seminar tutor)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (seminar tutor)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (seminar tutor)
Jarmila Jelínková (assistant)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Department of Pathology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Supplier department: Second Department of Internal Medicine - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine (20,00 %), Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine (10,00 %), Department of Neurosurgery - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine (15,00 %), Department of Pathology - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine (5,00 %), Department of Physiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine (15,00 %), Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine (25,00 %), Comprehensive Cancer Care Department - Institutions shared with the Masaryk Memorial Cancer Institute - Faculty of Medicine (10,00 %)
Timetable
Thu 8. 10. to Thu 15. 10. Thu 17:00–19:30 B22/116 aula, Thu 29. 10. to Thu 19. 11. Thu 17:00–19:30 B22/116 aula, Thu 3. 12. to Thu 21. 1. Thu 17:00–19:30 B22/116 aula; and Thu 22. 10. 17:00–19:30 N02901, Thu 26. 11. 17:00–19:30 N02901
Prerequisites (in Czech)
( VLTZ0451 Theor. Bases of Clinical Med I || VLTZ0451c Theor. Bases of Clinical Med I ) && ( VLAN0222p Anatomy II l || VSAN0333p Anatomy III - lec. )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this newly introduced subject is to exercise choosen substantial problems of clinical medicine from the point of view of anatomy, embryology, physiology, pathophysiology, pathology, mikrobiology, imunology and finally clinics. Thus, we will our concept of education to strategy of USMLE, Step 1.
Learning outcomes
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- interpretovat patofyziologii základních poruch příjmu potravy
- vysvětlit patofyziologii akutních a chronických komplikací diabetu mellitu
- vysvětlit základní koncepce patofyziologie vzniku aterosklerózy
-vysvětlit vznik komplikací aterosklerózy
-umět měřit krevní tlak
-aplikovat správné posouzení klinické významnosti naměřených hodnot krevních tlaku u dospělých pacientů i u dětí
-posoudit možnosti léčby vysokého krevního tlaku u konkrétního pacienta
Syllabus
 • Poruchy výživy a příjmu potravy I (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 1 UPF (prof. Kaňková) - patofyziologie obezity, inz. rezistence, koncepce metabolického syndromu
 • Diabetes mellitus (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 2 UPF (prof. Kaňková) – regulace gluk. metabolismu, patofyziologie T1DM
 • týden 3 UPF (prof. Kaňková) – patofyziologie T2DM a akut. a chron. komplikací diabetu
 • týden 4 II. int. kl FNUSA a LF MU (dr. Olšovský) – péče o diabetika 1. a 2. typu, farmakoterapie s důrazem na cílové mechanizmy jejich působení (“case reports”)
 • týden 5 II. int. kl FNUSA a LF MU /Oční klinika NeoVize (dr. Svojanovský/doc. Skorkovská) – diab. komplikace – case reports, obrázky, filmy - retina, dialýza, …- a léčba s důrazem na cílové mechanizmy jejich působení
 • Ateroskleróza I (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 6 OKB FN USA nebo II. int. kl FNUSA a LF MU (dr. Kyselák) – dyslipidemie (zejm. proaterogenni) a jejich management (farmakoterapie s důrazem na cílové mechanizmy jejich působení event. case reports, laboratoř
 • týden 7 II. chir. kl FNUSA a LF MU (dr. Novotný) – vaskulární důsledky MetSy - konečné stavy cévního poškozeni velkých I malých cév, jejich řešeni, case reports
 • Hypertenze (garant tématu: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.)
 • týden 8 FU LF MU (dr. Z. Nováková) - Dysregulace krevního tlaku u hypertenze, hypertenze v dětském věku, metodologie měření TK – desinterpretace hodnot
 • týden 9 II. int. kl FNUSA a LF MU (dr. Blaha) - Klinické a farmakologické aspekty hypertenze
 • týden 10 Neurochir. klinika FNB a LF MU (dr. Fadrus) - Cévní mozkové příhody
 • Poruchy výživy a příjmu potravy II (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 11 Psychiatrická klinika FNB a LF MU (dr. Theiner) – Poruchy příjmu potravy – i dobrovolné hladovění má své medicínské důsledky
 • Ateroskleróza II (garant tématu: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.)
 • týden 12 IKK FNB a LF MU (dr. Boček): Intervenční kardiologie - současné možnosti diagnostiky a léčby
 • Závěrečný test (garant MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.)
 • týden 13 TEST řádný termín
 • týden 14 TEST opravný termín
Literature
  required literature
 • USMLE step 1 Qbook. Seventh edition. New York: Kaplan Publishing, 2015. vii, 446. ISBN 9781625232632. info
  recommended literature
 • LAZO, John S., Bruce R. PITT and Joseph C. GLORIOSO. Review for USMLE : United States medical licensing examination. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xi, 418. ISBN 9780781779210. info
Teaching methods
block of lectures, practical part
Assessment methods
colloquium
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 22.5.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/VLTZ0552