VSFJ0222 Francouzština 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/2. 4 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Ladislav Červený (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • FRANCOUZSKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Odborné téma: Le coeur. Gramatika: Croire, přivlastňovací zájmena samostatná. Konverzace: L’examen de l’appareil digestif.
 • 3. týden: Odborné téma: L’appareil uro-génital. Gramatika: Přehled zájmen, dělivý člen u abstrakt. Konverzace: L’examen de l’appareil urinaire.
 • 4. týden: Odborné téma: L’appareil urinaire. Gramatika: Subj. přít., nepravidelné stupňování, zájmeno tout. Konverzace: L’examen gynécologique.
 • 5. týden: Odborné téma: Le système nerveux. Gramatika: Essayer, payer, futur simple, avant de. Konverzace: L’examen des organes de sens.
 • 6. týden: Odborné téma: Les organes de sens. Gramatika: Inf. složený, suivre, lire, cond. présent. Konverzace: Douleurs, plaies.
 • 7. týden: Odborné téma: La peau. Gramatika: Podmínková souvětí, ukaz. zájm. samostatná, recevoir. Konverzace: Le cabinet de consultation.
 • 8. týden: Odborné téma: Les maladies de la peau. Gramatika: Plus-que-parfait, souslednost časů. Konverzace: Instruments médicaux.
 • 9. týden: Odborné téma: Organe de l’ouie. Gramatika: Mourir, subj. přít., subj. minulý, dont. Konverzace: A la pharmacie.
 • 10. týden: Odborné téma: Organe de la vision. Gramatika: Souslednost časů v minulosti, infinitivní vazby. Konverzace: Produits pharmaceutiques.
 • 11. týden: Odborné téma: Les glandes à sécrétion interne. Gramatika: Subjonctif po spojkách, battre. Konverzace: Marchandise pharmaceutique.
 • 12. týden: Odborné téma: Hygiène de la peau. Gramatika: Conditionnel passé, opakování podmínkových vět. Konverzace: A l’hôpital.
 • 13. týden: Odborné téma: Organes génitaux de l’homme et de la femme. Gramatika: Valoir, courir, participe présent, gérondif. Konverzace: Notre Faculté de médecine.
 • 14. týden: Souhrnné opakování.
 • 15. týden: Udělování zápočtů.
Literatura
 • PELIKÁNOVÁ, Vlasta. Franština pro mediky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 290 s. ISBN 80-210-0304-9. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • STAUCHOVÁ, Věra. Stručná mluvnice francouzštiny. Vyd. 3. (reprint 1. vyd.). Praha: Academia, 1996. 342 s. ISBN 8020005854. info
 • PRAVDA, Miroslav, Vlasta REJTHAROVÁ a Marie PRAVDOVÁ. Mluvená francouzština : pro středně pokročilé. Vyd. 3., přeprac. Praha: Academia, 1997. 516 s. ISBN 8020005986. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje zápočet za jarní semestr, který je udělován na základě řádné docházky a aktivní účasti ve cvičeních.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 09.00 do 11.00 hod., tel. 05/42126526.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.