BDOI0422x Ošetřovatelství v interních oborech II - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
celkem 2 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDOI0321x Ošet.v inter. oborech I-praxe && BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou umět analyzovat jednotlivé případové studie z oblasti ošetřovatelství u vybraných onemocnění a na základě analýzy vyvodit ošetřovatelské diagnózy a naplánovat nutnou ošetřovatelskou péči
Osnova
  • Kasuistiky u klientů s onemocněním: 1. Dýchacího systému 2. Kardiovaskulárního systému 3. Trávicího systému 4. Ledvin a močových cest 5. Metabolickým 6. Krve 7. Žláz s vnitřní sekrecí 8. Pohybového systému 9. Nádorovým onemocněním Kasuistiky u geriatrického pacienta
Literatura
  • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 103 stran. ISBN 8021036478. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
diskuze, projekty, prezentace,seminární práce, analýza případové studie
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě vypracování seminární práce u klienta s vybraným systémovým onemocněním (ošetřovatelská anamnéza, ošetřovatelské diagnózy, plán ošetřovatelské péče).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.