MIKRI0222p Resuscitační a intenzivní medicína II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
10 celkem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 30. 5. 13:50–15:30 B11/235, St 31. 5. 9:50–11:30 B11/114
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv && MIKRI0121p Resusc. a intenziv. med. I-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoretický celek.
Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí.
Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: -navrhnout metody a cíle nutriční podpory -popsat cíle a komplikace podpory renální eliminace v intenzivní péči -mít základní znalosti tekutinové terapie a hemoterapie u pacientů na intenzivní péči -zajistit péči o potencionálního dárce orgánů -být schopen stanovit cíle managementu pacientů s polytraumatem a akutními intoxikacemi -být schopen interpretovat základní principy paliativní péče a rozhodování v intenzivní péči -být součástí týmu poskytujícího neodkladnou rozšířenou resuscitaci
Osnova
 • Nutrice. Nutriční potřeby a monitoring. Parenterální a enterální výživa – přípravky a technické zajištění Renální selhání, eleminační techniky Tekutinová terapie – krystaloidy, koloidy, účelná hemoterapie u pacientů v intenzivní péči Transplantační program a péče o dárce orgánů Neuromonitoring a neurointenzivní péče Sepse, SIRS a MODS Polytrauma v intenzivní péči Akutní intoxikace Přechod z léčby intenzivní na paliativní ALS – opakování a trénink
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • • Zákon č.285/2002 Sb. O darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých orgánů
 • Vyhláška MZ ČR č. 437/2002 Sb.
  doporučená literatura
 • • Drábková, J.: Referátový výběr z anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny. NLK Praha 2008, 2009, ..
Výukové metody
Teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.