aBFZD0431p Základy diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Eva Drápelová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:00–13:40 233
Předpoklady
aBFNE0321 Neurol.a neurofyziol.I && aBFKI031 Kineziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main objective of the course is diagnosis and treatment of functional disorders. Fundamentals of diagnosis and treatment of functional disorders, described to Lewit and Rychlíková, lectures and practical exercises. Functional pathology deals with the problems of overworking locomotive system. It explains the concept of segmental motor innervation system, the control of motoneurons and muscle activity, their pathology as a result of pathological changes in functional segment.
Výstupy z učení
The student knows theoretically:
- the basics of diagnostics and therapy of functional disorders of the movement system according to Lewita and Rychlíková
- functional pathology, nociception, myofascial pain syndrome, reffered pain
- basic differential diagnostic problems theoretical basics of functional examination of peripheral joints
Osnova
 • 1. Introduction: Anamnesis with emphasis on functional impairment of locomotor system; basics of anthropometry, goniometry using SFTR method, postural and non-postural muscles, kinetic stereotypes, upper and lower cross syndrome, kinesiology analysis
 • 2. Functional pathology, explanation of the term segment, functional segment-alterations, barrier palpation techniques, cutis and subcutis palpation, cutis and subcutis relexation
 • 3. Nociception – term explanation, effect; Melzack-Wall: gate control theory; possibilities of nociception decreasing; fascias and muscles palpations; fasciale relexation; cutis and subcutis relexation
 • 4. Myofascial painfull syndrome: introduction and term explanation. Trigger point - active and latent; myogelosis, muscular hypertonus - reasons; muscle palpation, functional pathology seaking, post-isometric relaxation technique; TP treating techniques; therapy in head and neck area
 • 5. Myofascial pain syndrome: termination; reported pain – area of head, neck, trunk, therapy in trunk area, head and neck area
 • 6. Reported pain: upper limb area; soft tissues techniques in area of shoulder girdle and upper limb, area of head, neck and trunk
 • 7. Reported pain: pelvic and lower limb area; therapy in pelvic and low limb area; shoulder girdle and upper limb area
 • 8. Basic differential diagnostic problem; complex soft tissues techniques
 • 9.Theoretical basics of peripheral joints functional examination: introduction – joint play, importance, examination; functional joint block; mobilization of hand joints &
 • 10. Functional examination of peripheral joints – termination of wrist and elbow mobilization
 • 11. Basics of differential diagnostic consideration – elbow and shoulder; shoulder mobilization; wrist and elbow mobilization
 • 12. Basics of differential diagnostic consideration – hip joint; hip joint mobilization; elbow and shoulder mobilization
 • 13. Basic differential diagnostic problems – knee joint; seminar thesis assignment; knee joint, patella and fibular head mobilization; hip joint mobilization
 • 14. Basic differential diagnostic problems – talar joint; talar and foot mobilization; general mobilization techniques
Literatura
 • WENDSCHE, P. a kol. Poranění páteře a míchy. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 83 s.
 • SMRČKA, V. - DYLEVSKÝ, I. Flexory ruky. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 162 s. ISBN 80-7013-280-9
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • Manuální medicína :průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch. Edited by Eva Rychlíková. 2. přeprac. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 1997. 426 s., ob. ISBN 80-85800-46-2. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
oral exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.