BIp026 Didactics of Natural History 2

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (lecturer)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Prerequisites
BIp023 Didactics of Natural History 1
Blp023 Didactics of Natural History 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
student will distinguish the various types of Natural History teaching materials according to the Altmann classification
student will create a selected aid for teaching of Natural History
student will propose the composition of natural resources in the corner of the wildlife with a view to their use in the teaching of Natural History
student will select information sources presenting expert knowledge of biology and geology
student will collect expertise on the selected region
student will correctly formulate a learning task
student will assemble a worksheet for use in a particular lesson of Natural History
student will construct and evaluate the didactic test
Learning outcomes
At the end of the course the student will be able to:
- distinguish and use different types of teaching aids;
- manage a collection of natural resources;
- design a corner of living nature;
- apply the regional principle in teaching;
- assess the professional relevance of books and texts for teaching;
- design and use a diagnostic tool to determine the level of pupil knowledge and skills.
Syllabus
 • Syllabus of lectures:
 • 1) Teaching resources: definition of the term, different approaches to the classification of teaching resources
 • 2) Living nature in the natural environment and their use in the teaching of Natural History
 • 3) Living nature in an artificial environment and their use in the teaching of Natural History
 • 4) Prepared and preserved nature and their use in the teaching of Natural History
 • 5) Paleontological material and inanimate nature in the teaching of Natural History
 • 6) Nature collections and exhibitions in Natural History lessons, models and two-dimensional aids in the teaching of Natural History
 • 7) Information sources in the teaching of Natural History
 • 8) Cabinet of Natural History Teacher and Regional Cabinet
 • 9) Center for Environmental Education
 • 10) Realization and management of Natural History teaching
 • 11) Diagnosis in teaching of Nature History: repetition and testing
 • 12) Diagnosis in the teaching of Natural History: didactic test and its construction
 • Syllabus of exercises:
 • 1) The use of material resources in the teaching of Natural History: introduction of various means of teaching Natural History
 • 2) Observation of organisms in a natural environment (excursion to the park)
 • 3) Live nature corners in the teaching of Natural History: selection of suitable organisms, care for them, didactic use
 • 4) Creation and care of a collection of natural resources: the principles of natural resources collection, their archiving and preparation, care of the collection
 • 5) The production of three-dimensional teaching aids by self-help
 • 6) Manufacturing two-dimensional teaching aids by self-help
 • 7) Creation of the "Regional Portfolio of the Natural History Teacher": a review of professional backgrounds, development of the portfolio
 • 8) Building the Regional Cabinet of a Natural History Teacher
 • 9) Teaching tasks and their use in the teaching of Natural History
 • 10) Principles of correct formulation of learning tasks, design of worksheet
 • 11) Typology of test tasks (items) by Chráska
 • 12) Didactic test, its design and evaluation
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii [Altmann, 1975]. Vyd. 3. upravené. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
  recommended literature
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. : i. info
  not specified
 • DOBRORUKOVÁ, Jana. Přírodopis : inspirace a projekty : 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 203 s. ISBN 9788086960371. info
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 pp. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
 • LORBEER, George C. and Leslie Weldemar NELSON. Biologické pokusy pro děti : náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Translated by Zlata Hájková - Zdenka Matysová. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 197 stran. ISBN 8071781657. info
Teaching methods
Form of teaching: mass-frontal, mass-independent work, group - homogeneous, group - heterogeneous, group - differentiated. Teaching methods: interview, discussion, work with literature, static projection, demonstration, observation, experiment.
Assessment methods
Assessment methods: creating of materials to the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History", written test, oral exam, Fulifilling requirements: - active participation in exercises (1 absence is tolerated) - submition of all materials in the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History" - Exam: 1) Written test (75% required), 2) A discussion of the materials from the "Portfolio of Beginning Teacher of Natural History"
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/BIp026