DPd_SP Diploma Thesis - Completion

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/1. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Prerequisites
Subject writing student who writes a diploma thesis at the Department of Special Education. Typically in the fourth semester of graduate studies.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: searching special literature; scheduling and realization research; evaluation and delivery of opinion scientific piece of knowledge female former diploma thesis.
Learning outcomes
At the end of the course the student is able to elaborate and submit the diploma thesis.
Syllabus
 • The basic workconception: workstudy special literature; literature scheduling; researchrealization and researchevaluation; conjecturesdelivery of opinion results by the help of diploma thesis.
Literature
  recommended literature
 • JANÍK, Tomáš and Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy (Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference (Where does the European Educational Research and its Foremost Conferences head For?). In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 161-163. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  not specified
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol (Pedagogical research by teachers of elementary and secondary schools). In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: ČAPV a Ústav ped. věd FF MU, 1997. p. 98-101. ISBN 80-7204-083-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum (Qualitative pedagogical research). In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Teaching methods
Student self-selection processes diploma thesis. Regularly consults with the Head of DT.
Assessment methods
Credits are awarded for the submission of thesis.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: Odevzdání DP.
Teacher's information
Information and instructions will always be specified by the supervisor.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/DPd_SP